“Ενδοκρινολογικές προκλήσεις στην καθημερινή πράξη”

Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου  2018
Ώρα προσέλευσης 09:45

Ελεύθερη Συμμετοχή

Συνεδριακό Κέντρο “Ν. Λούρος” ΜΗΤΕΡΑ

Οργάνωση: Τμήμα Ενδοκρινολογίας και Σακχαρώδη Διαβήτη