Εκδήλωση – Παρουσίαση του Κέντρου Αθλητικών Κακώσεων και Υγείας της Γυναίκας

Τετάρτη 31.10.2018, ώρα 12:00
Συνεδριακό Κέντρο “Ν. ΛΟΥΡΟΣ”, ΜΗΤΕΡΑ

Είσοδος ελεύθερη