Διημερίδα Ιατρικής Εμβρύου “Επίκαιρα Θέματα Εμβρυομητρικής Ιατρικής”

5 & 6 Οκτωβρίου 2019

Ώρα προσέλευσης: 08:30

Συνεδριακό Κέντρο Ν.ΛΟΥΡΟΣ ΜΗΤΕΡΑ

Ελεύθερη Συμμετοχή