Διημερίδα Ιατρικής Εμβρύου Προγενητικός Έλεγχος στο 2ο τρίμηνο της κύησης

Σάββατο  18 Φεβρουαρίου & Κυριακή 19 Φεβρουαρίου

Συνεδριακό Κέντρο «Ν.ΛΟΥΡΟΣ», ΜΗΤΕΡΑ

Οργάνωση:  Τμήμα Ιατρικής Εμβρύου και Υπερήχων ΜΗΤΕΡΑ

Πληροφορίες: 210 68 67 229

Θα δοθούν μόρια συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης