Διημερίδα Ιατρικής Εμβρύου Προγενητικός Έλεγχος στο 2ο τρίμηνο της κύησης

Σάββατο  18 Φεβρουαρίου & Κυριακή 19 Φεβρουαρίου

Συνεδριακό Κέντρο «Ν.ΛΟΥΡΟΣ», ΜΗΤΕΡΑ

Οργάνωση:  Τμήμα Ιατρικής Εμβρύου και Υπερήχων ΜΗΤΕΡΑ

Πληροφορίες: 210 68 67 229

Θα δοθούν μόρια συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης

Όμιλος ΥΓΕΙΑ: Αγγελία

Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της συνεχούς ανάπτυξης του με στόχο την παροχή ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών ποιοτικού επιπέδου, επιθυμεί να προσλάβει: ΙΑΤΡΟΥΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΥΣ
ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΑΣΤΟΥ & ΑΞΟΝΙΚΟΥ-ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ
Διαβάστε περισσότερα..