Διαδικτυακή Μετεκπαιδευτική Ημερίδα Παιδιατρικής

20/11/2021

Ώρα Έναρξης: 09.15

Οργάνωση: Παιδιατρική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ

Ελεύθερη Συμμετοχή

Πληροφορίες: 210 686 7229, 210 686 7955