9η Συνάντηση Παιδιατρικής Ογκολογίας

11/02/2023

Ώρα Έναρξης: 09.00

Οργάνωση: Ογκολογική Κλινική Παιδιών & Εφήβων Παίδων ΜΗΤΕΡΑ

Ελεύθερη Συμμετοχή

Πληροφορίες: 210 686 9431, 210 686 9439