8η Ετήσια Ημερίδα Ελληνικής Εταιρείας Παιδοφθαλμολογίας και Στραβισμού (ΕΕΠΟΣ)

Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2014
Ώρα: 09:00-17:30

Αμφιθέατρο Νοσοκομείου ΜΗΤΕΡΑ