8η Ετήσια Ημερίδα Ελληνικής Εταιρείας Παιδοφθαλμολογίας και Στραβισμού (ΕΕΠΟΣ)

Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2014
Ώρα: 09:00-17:30

Αμφιθέατρο Νοσοκομείου ΜΗΤΕΡΑ

ΜΗΤΕΡΑ: Αγγελία

Το ΜΗΤΕΡΑ προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της συνεχούς ανάπτυξης του με στόχο την παροχή ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών ποιοτικού επιπέδου, επιθυμεί να προσλάβει Ιατρό Παθολόγο που θα προσφέρει Ιατρικές Υπηρεσίες στον Παθολογικό Τομέα της Γενικής Κλινικής (για Εφημερίες).
Μάθετε περισσότερα..