7η Ημερίδα Παιδοακτινολογίας

Σάββατο 8 Φεβρουαρίου  2020

Ώρα προσέλευσης 08:45
Συνεδριακό Κέντρο “Ν. Λούρος” ΜΗΤΕΡΑ

Οργάνωση: Τμήμα Παιδιατρικής Ακτινολογίας ΜΗΤΕΡΑ

Ελεύθερη Συμμετοχή

Πληροφορίες: 210 686 7229