7η Διαδικτυακή Συνάντηση Παιδιατρικής Ογκολογίας

13/02/2021

Ώρα Έναρξης: 09.15

Οργάνωση: Ογκολογική Κλινική Παιδιών & Εφήβων Παίδων ΜΗΤΕΡΑ

Ελεύθερη Συμμετοχή

Πληροφορίες: 210 686 7229