6η Συνάντηση Παιδιατρικής Ογκολογίας

Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2020
Ώρα προσέλευσης 14.30

Σάββατο 15 Φεβρουαρίου 2020
Ώρα προσέλευσης 09:00

 

Συνεδριακό Κέντρο “Ν. ΛΟΥΡΟΣ” ΜΗΤΕΡΑ
Ελεύθερη Συμμετοχή
Οργάνωση: Ογκολογική Κλινική Παιδιών & Εφήβων Παίδων ΜΗΤΕΡΑ
Πληροφορίες: 2106867229