6η Ημερίδα Παιδοακτινολογίας: “Παιδοακτινολογία κατά συστήματα ΙΙI”

Σάββατο 9 Φεβρουαρίου  2019

Ώρα προσέλευσης 08:30
Συνεδριακό Κέντρο “Ν. Λούρος” ΜΗΤΕΡΑ

Οργάνωση: Τμήμα Παιδιατρικής Ακτινολογίας ΜΗΤΕΡΑ

Ελεύθερη Συμμετοχή

Πληροφορίες: 210 686 7229