5ο workshop Ενδοσκοπικής Χειρουργικής Παραρρινίων και Βάσης Κρανίου

5ο workshop Ενδοσκοπικής Χειρουργικής Παραρρινίων και Βάσης Κρανίου

Συνεδριακό Κέντρο “Ν. ΛΟΥΡΟΣ” ΜΗΤΕΡΑ

Ώρα έναρξης
08.00

Οργάνωση
Τμήμα Ενδοσκοπικής Χειρουργικής Παραρρινίων και Βάσης Κρανίου, Κλινικής Κεφαλής και Τραχήλου, Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ

Συνδιοργάνωση
ΩΡΛ Κλινική, ΜΗΤΕΡΑ

Συμμετοχή
Ελεύθερη

Πληροφορίες
210 686 7021
210 960 9400

Όμιλος ΥΓΕΙΑ: Αγγελία

Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της συνεχούς ανάπτυξης του με στόχο την παροχή ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών ποιοτικού επιπέδου, επιθυμεί να προσλάβει: ΙΑΤΡΟΥΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΥΣ
ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΑΣΤΟΥ & ΑΞΟΝΙΚΟΥ-ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ
Διαβάστε περισσότερα..