5η Ημερίδα Παιδοακτινολογίας: “Παιδοακτινολογία κατά συστήματα ΙΙ”

Σάββατο 10 Φεβρουαρίου  2018
Ώρα προσέλευσης 08:30

Ελεύθερη Συμμετοχή

Συνεδριακό Κέντρο “Ν. Λούρος” ΜΗΤΕΡΑ

Οργάνωση: Τμήμα Παιδιατρικής Ακτινολογίας ΜΗΤΕΡΑ

Πληροφορίες: 210 686 7229