5η Επιστημονική Hμερίδα Παιδιατρικής Ογκολογίας

Σάββατο, 19 Ιανουαρίου  2019
Ώρα προσέλευσης 09:00, Συνεδριακό Κέντρο “Ν. Λούρος” ΜΗΤΕΡΑ

Ελεύθερη Συμμετοχή

Οργάνωση: Ογκολογική Κλινική Παιδιών & Εφήβων Παίδων ΜΗΤΕΡΑ

Πληροφορίες: 210 686 7021 & 210 960 9400