4η Ημερίδα Παιδοακτινολογίας: “Παιδοακτινολογία κατά συστήματα Ι”

Σάββατο 11 Φεβρουαρίου  2017 ώρα προσέλευσης 9.00 π.μ.

Συνεδριακό Κέντρο «Ν.ΛΟΥΡΟΣ», ΜΗΤΕΡΑ

Οργάνωση: Τμήμα Παιδιατρικής Ακτινολογίας ΜΗΤΕΡΑ

Πληροφορίες: 210 68 67 229

Θα δοθούν μόρια συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης