4η Διημερίδα Κυτταρολογίας: Η γυναίκα στο μικροσκόπιο και όχι μόνο…

Οργάνωση:
Κυτταρολογικό Εργαστήριο YΓΕΙΑ – ΜΗΤΕΡΑ

Υπό την αιγίδα:
Ελληνικής Εταιρείας Κλινικής Κυτταρολογίας

Συμμετοχή:
Ελεύθερη

Πληροφορίες:
210 686 7229