3η Ημερίδα Ηπατική Νόσος στη Θαλασσαιμία ‘’Μαθαίνοντας τη νέα πραγματικότητα’’

Παρασκευή, 9 Ιουνίου 2017
Ώρα προσέλευσης: 08:15
Ελεύθερη Συμμετοχή

Συνεδριακό Κέντρο “Ν. ΛΟΥΡΟΣ”, ΜΗΤΕΡΑ

Πληροφορίες: 210 6867 229