3η Διημερίδα “Σύγχρονα Θέματα Κυτταρολογίας και όχι μόνο…”

Παρασκευή 23 & Σάββατο 24 Φεβρουαρίου  2018
Ώρα προσέλευσης 16:00

Ελεύθερη Συμμετοχή

Συνεδριακό Κέντρο “Ν. Λούρος” ΜΗΤΕΡΑ

Οργάνωση: Κυτταρολογικό Εργαστήριο ΥΓΕΙΑ-ΜΗΤΕΡΑ