2η Ημερίδα Ρινοπλαστικής

20/10/2018

Συνεδριακό Κέντρο Ν.ΛΟΥΡΟΣ ΜΗΤΕΡΑ

Ώρα έναρξης:
08:00

Οργάνωση:
Τμήμα Λειτουργικής & Επανορθωτικής Χειρουργικής Ρινός ΜΗΤΕΡΑ
Τμήμα Ενδοσκοπικής Χειρουργικής Παραρρινίων και Βάσης Κρανίου ΥΓΕΙΑ

Συμμετοχή:
Ελεύθερη