2η Ημερίδα Παιδοακτινολογίας

Επείγοντα παιδιατρικά προβλήματα μη τραυματικής αιτιολογίας: Πώς η Απεικόνιση βοηθά την κλινική προσέγγιση

Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2015
Συνεδριακό Κέντρο “Ν. ΛΟΥΡΟΣ”, ΜΗΤΕΡΑ

Νοσοκομείο ΜΗΤΕΡΑ

Ελεύθερη συμμετοχή