2η Ημερίδα Παιδιατρικής Ογκολογίας: Οι ειδικότητες που συνεπικουρούν. «Aς ξεκλειδώσουμε τα καλά κύτταρα…»

Oργάνωση: Ογκολογική Κλινική Παιδιών & Εφήβων Παίδων ΜΗΤΕΡΑ

Σάββατο 6 Φεβρουαρίου 2016, Ώρα 09:00

Συνεδριακό Kέντρο «Ν. ΛΟΥΡΟΣ» ΜΗΤΕΡΑ

Ελεύθερη Συμμετοχή

Πληροφορίες: 210 686 9431, 210 686 9439