2η Ημερίδα Παιδιατρικής Ογκολογίας: Οι ειδικότητες που συνεπικουρούν. «Aς ξεκλειδώσουμε τα καλά κύτταρα…»

Oργάνωση: Ογκολογική Κλινική Παιδιών & Εφήβων Παίδων ΜΗΤΕΡΑ

Σάββατο 6 Φεβρουαρίου 2016, Ώρα 09:00

Συνεδριακό Kέντρο «Ν. ΛΟΥΡΟΣ» ΜΗΤΕΡΑ

Ελεύθερη Συμμετοχή

Πληροφορίες: 210 686 9431, 210 686 9439

Όμιλος ΥΓΕΙΑ: Αγγελία

Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της συνεχούς ανάπτυξης του με στόχο την παροχή ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών ποιοτικού επιπέδου, επιθυμεί να προσλάβει: ΙΑΤΡΟΥΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΥΣ
ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΑΣΤΟΥ & ΑΞΟΝΙΚΟΥ-ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ
Διαβάστε περισσότερα..