1o Διεπιστημονικό Συνέδριο για την Γυναίκα και το Παιδί

Πέμπτη 28 – Κυριακή 31 Μαρτίου 2019

 

Τόπος διεξαγωγής : Συνεδριακό Κέντρο Ν.ΛΟΥΡΟΣ ΜΗΤΕΡΑ

Ελεύθερη Συμμετοχή

Πληροφορίες 2106867229