1η Ημερίδα Παιδιατρικής Εντατικολογίας Σοβαρές Συστηματικές Λοιμώξεις & Σηπτική Καταπληξία

2 Απριλίου 2016, ώρα προσέλευσης 08.45 π.μ.

Συνεδριακό Κέντρο «Ν. ΛΟΥΡΟΣ», ΜΗΤΕΡA

Πληροφορίες: 210 6867229