1η ημερίδα: “Η κυτταρολογία χθες, σήμερα αύριο. Από την Κλινική στην Μοριακή Κυτταρολογία.”

Οργάνωση: Κυτταρολογικό Εργαστήριο ΥΓΕΙΑ  – ΜΗΤΕΡΑ

Σάββατο 16 Ιανουαρίου 2016
Συνεδριακό Κέντρο «Ν.ΛΟΥΡΟΣ», ΜΗΤΕΡΑ