11ος χρόνος, MULTIDISCIPLINARY Care Discussions in INCOLOGY

 10 – 11 Νοεμβρίου 2023
Ξενοδοχείο Divani Caravel

Περισσότερες πληροφορίες εδώ