Τhe MITERA Hospital physicians organize conferences and one-day meetings, aiming at offering comprehensive information to the general public as well as the medical community on a broad range of topics, including prevention, latest developments in medicine and technology, etc. (free admission).
Moreover, MITERA issues its Annual Scientific Program each year, listing all the talks and presentations or conferences by Mitera physicians and/or invited Greek and foreign guests.

All Conferences are taking place at N. Louros Conference Center located within Mitera Hospital.

Annual Conference Program

Διαβάστε Περισσότερα

Medical Educational Programs

Διαβάστε Περισσότερα

Όμιλος ΥΓΕΙΑ: Αγγελία

Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της συνεχούς ανάπτυξης του με στόχο την παροχή ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών ποιοτικού επιπέδου, επιθυμεί να προσλάβει: ΙΑΤΡΟΥΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΥΣ
ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΑΣΤΟΥ & ΑΞΟΝΙΚΟΥ-ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ
Διαβάστε περισσότερα..