Δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στην έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία του καρκίνου του μαστού, το ΜΗΤΕΡΑ δημιούργησε ένα πρότυπο Κέντρο Μαστού, Ευρωπαϊκών προδιαγραφών που παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες ενημέρωσης, διάγνωσης και αντιμετώπισης του προβλήματος. Με άριστο επιστημονικό ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και προηγμένης τεχνολογίας εξοπλισμό, το Κέντρο Μαστού του ΜΗΤΕΡΑ είναι στη διάθεση του γυναικείου κοινού καθημερινώς από Δευτέρα έως και Σάββατο πρωί.

Το Κέντρο Μαστού ΜΗΤΕΡΑ από το 2016 είναι πλήρες μέλος του «Breast Centers Network», του πρώτου διεθνούς δικτύου Κλινικών αποκλειστικά για τη διάγνωση και τη θεραπεία του καρκίνου του μαστού.

Σύμφωνα με τις αρχές της Ογκολογίας, η αντιμετώπιση ενός ογκολογικού ασθενή περιλαμβάνει κατά σειρά τις φάσεις της διαγνωστικής προσέγγισης, της σταδιοποίησης, της θεραπείας και της παρακολούθησης, οι οποίες στοχεύουν κυρίως στην κλινική και βιολογική πτυχή της ασθένειας. Εντούτοις είναι γνωστό (αν και σε αρκετές περιπτώσεις παραμελείται), ότι υπάρχουν και άλλες πτυχές μίας ασθένειας και ιδιαίτερα αυτής που σχετίζεται με νεοπλασία, που θα πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν στην αντιμετώπιση του ασθενή, μεταξύ των οποίων είναι η οικογενειακή, η κοινωνική, η επαγγελματική, η διαχειριστική και η οικονομική.

Καθίσταται λοιπόν προφανές, ότι στην αντιμετώπιση του ογκολογικού ασθενή εμπλέκονται (σε άλλοτε άλλο βαθμό) διάφορες ειδικότητες μεταξύ των οποίων η χειρουργική ογκολογία, η παθολογία ογκολογία, η ακτινοθεραπευτική ογκολογία, η διαγνωστική ακτινολογία, η παθολογική ανατομία και η ψυχολογία. Επιπλέον, συχνά εμπλεκόμενες ειδικότητες είναι η Κλινική Γενετική, η Κυτταρολογία, η Πυρηνική Ιατρική, η Γαστρεντερολογία, η Πλαστική Χειρουργική, η Γυναικολογία, η Αιματολογία και η Λοιμωξιολογία. Η ανάγκη συμμετοχής πολλών ει

 

δικοτήτων έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη της έννοιας της λεγόμενης διεπιστημονικής ή πολύπτυχης θεραπείας, θεραπεία πολλών ειδικοτήτων ή θεραπείας πολλών θεραπευτικών στόχων (Multidisciplinary Care). Βασικές αρχές της πολύπτυχης θεραπείας είναι, ότι το επίκεντρο της ιατρικής φροντίδας είναι ο ασθενής και σε καμία περίπτωση κάποια από τις εμπλεκόμενες ειδικότητες, ενώ η χρονική διάρκεια της σχέσης του ασθενούς με μία ειδικότητα δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη και μεγαλύτερη σπουδαιότητα της συγκεκριμένης ειδικότητας.

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

 • Σε όλες τις γυναίκες με πρόσφατη διάγνωση της νόσου
 • Σε όλες τις γυναίκες που έχουν διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού και ακολουθούν θεραπευτική αγωγή
 • Σε όλες τις γυναίκες που βρίσκονται στο στάδιο της αποθεραπείας
 • Σε όλες τις γυναίκες που θέλουν να ενημερωθούν για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού
 • Στα άτομα του στενού οικογενειακού, εργασιακού και κοινωνικού περιβάλλοντος τους.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 • Κάθε Χειρουργός Μαστού χειρουργεί τουλάχιστον 50 περιστατικά πρωτοεμφανιζόμενου καρκίνου του μαστού ανά έτος και το Κέντρο Μαστού συνολικά με το Απεικονιστικό Τμήμα διαχειρίζεται 150 περιστατικά καρκίνου Μαστού ανά έτος.
 • Διευθύνεται από επιστημονικά υπεύθυνο ιατρό.
 • Η διεπιστημονική ομάδα αποτελείται από εξειδικευμένους στη χειρουργική του μαστού ιατρούς, αλλά περιλαμβάνει και άλλες ειδικότητες, όπως ακτινοδιαγνωστές, παθολόγους-ογκολόγους, ακτινοθεραπευτές ογκολόγους, παθολογοανατόμους, κυτταρολόγους, πλαστικούς χειρουργούς,  νοσηλευτές και βοηθούς ακτινολογικών εργαστηρίων, καθώς και διαχειριστή δεδομένων (data manager).
 • Πραγματοποιείται διεπιστημονική σύσκεψη μία φορά την εβδομάδα.
 • Διασφαλίζεται η κλινική έρευνα.
 • Οι ιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό συμμετέχουν τακτικά σε προγράμματα επιμόρφωσης.
 • Οι ιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό αξιολογούνται συστηματικά για τις γνώσεις τους.
 • Οι ασθενείς ελέγχονται και παρακολουθούνται σε συστηματική βάση.
 • Παρέχεται ψυχο-ογκολογική συμβουλευτική και ψυχολογική στήριξη, καθώς και πρόσβαση σε φυσιοθεραπευτικές και κοινωνικές υπηρεσίες.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη τις Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές για την διασφάλιση της ποιότητας του προληπτικού ελέγχου ανίχνευσης και διάγνωσης του καρκίνου του μαστού, τις βασικές προϋποθέσεις λειτουργίας του εξειδικευμένου κέντρου και την συλλογική συνεργασία μεταξύ των ιατρών του Ομίλου μας, το ΜΗΤΕΡΑ συγκρότησε ένα συντονισμένο ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΣΤΟΥ που στόχο έχει την υψηλής ποιότητας παροχή υπηρεσιών.

 • Προσφερόμενες υπηρεσίες
 • Εξειδικευόμενα Τμήματα
 • Επιδημιολογικά Στοιχεία / Διεθνή Δεδομένα