Pediatricians of Maternity floors

Our collaborating pediatricians who provide medical care to your baby on maternity floors are:

 • Angelopoulos Demetrios
 • Valaveri Stavroula
 • Garatzioti Maria
 • Gatos Athanasios
 • Deliveliotou Kaliope
 • Zervas Giorgos
 • Karamantzanis Ioannis
 • Matiatou Maria
 • Miligkos Vasileios
 • Babilis Georgios
 • Chatzikonstantinou Zoe
 • Kantartzoglou Petronia
 • Argyropoulou Stavroula
 • Kosma Konstantina
 • Hroni Ioanna
 • Papanikou – Koliopoulou Erasmia