Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ πρωτοπορεί στον τομέα των παθήσεων της καρδιάς καθώς προσφέρει ολοκληρωμένη αντιμετώπιση, από το στάδιο της πρόληψης, διάγνωσης έως την θεραπεία και κλινική / εργαστηριακή παρακολούθηση των καρδιαγγειακών παθήσεων που μπορεί να εμφανιστούν από την εμβρυϊκή έως και την ενήλικη ζωή.  Στο ΜΗΤΕΡΑ εφαρμόζονται όλες οι σύγχρονες επεμβατικές μέθοδοι αντιμετώπισης των Συγγενών Καρδιοπαθειών (σύγκλειση καρδιακών επικοινωνιών, πλαστική βαλβίδων, διακαθετηριακή τοποθέτηση βαλβίδων) και των εκδηλώσεων της στεφανιαίας νόσου (στεφανιογραφία, πρωτογενής αγγειοπλαστική με stenting) καθώς και μέθοδοι διαγνωστικής και επεμβατικής ηλεκτροφυσιολογικής αντιμετώπισης αρρυθμιών και κολπικής μαρμαρυγής (κατάλυση – ablation, εμφύτευση βηματοδοτών και απινιδωτών). 

Mια ισχυρή οµάδα που αποτελείται από κορυφαίους παιδοκαρδιολόγους – μόνιμους συνεργάτες του ΜΗΤΕΡΑ – εξωτερικούς συνεργάτες, Παιδο-καρδιοχειρουργούς, ειδικούς  Καρδιο-αναισθησιολόγους, γιατρούς που καλύπτουν τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και έµπειρους νοσηλευτές, εγγυάται την έγκυρη διάγνωση και ασφαλή αντιμετώπιση κάθε περιστατικού, επείγοντος ή µη. Ο εργονομικός σχεδιασμός, ο σύγχρονος εξοπλισμός, η άρτια οργάνωση και η στενή συνεργασία του εξειδικευμένου ιατρικού, νοσηλευτικού και τεχνικού προσωπικού έχουν συμβάλλει στην επίτευξη άριστων μέχρι τώρα παιδοκαρδιοχειρουργικών και επεμβατικών παιδοκαρδιολογικών αποτελεσμάτων.

Στο Παιδοκαρδιοχειρουργικό Παιδοκαρδιολογικό Τµήµα αντιμετωπίζονται παιδιά με συγγενείς και επίκτητες παθήσεις της καρδιάς. Για την αντιμετώπισή τους, σε αρκετές περιπτώσεις είναι απαραίτητη η διενέργεια καρδιοχειρουργικών επεµβάσεων. ∆εδοµένου ότι οι παιδοκαρδιοχειρουργικές επεµβάσεις αλλά και η καρδιολογική παρακολούθηση επιβάλλεται να γίνονται σε εξειδικευμένο κέντρο από ειδικούς γιατρούς και προσωπικό, το Παιδοκαρδιοχειρουργικό Τµήµα του Παίδων ΜΗΤΕΡΑ διαθέτει ειδικά σχεδιασμένη και εξοπλισμένη  παιδοκαρδιοχειρουργική Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, αποκλειστικά για τη νοσηλεία παιδιών με συγγενείς καρδιοπάθειες προεγχειρητικά / μετεγχειρητικά αλλά και για παιδιά με επίκτητες καρδιοπάθειες.

Το Παιδο-Καρδιολογικό Τµήµα είναι εξοπλισμένο με μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας, όπως Αιμοδυναμικού ελέγχου, Καρδιακής Σινεαγγειογραφίας & Ηλεκτροφυσιολογίας, και πραγματοποιείται όλο φάσμα των διαδερμικών επεμβατικών θεραπειών συγγενών καρδιοπαθειών καθώς και υβριδικές χειρουργικές επεμβάσεις που χρήζουν ακτινοσκόπησης. Για μέγιστη ασφάλεια και λειτουργικότητα βρίσκεται σε γειτνίαση με τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. 

Τον Tομέα Καρδιάς στο ΜΗΤΕΡΑ απαρτίζουν τα Τμήματα: