Επικοινωνία για θέματα εταιρικής υπευθυνότητας

Για να μας μεταφέρετε απόψεις και σχόλια ή για να υποβάλετε ερωτήματα ή/και αιτήματα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω e-mail: csr@hygeia-group.com ή να μας καλέσετε στο 210 686 9653.