ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ: Στη Ρουμανία η δεύτερη τράπεζα βλαστοκυττάρων

H εταιρεία Stem-Health Α.Ε. ανακοινώνει τη δημιουργία νέας εταιρείας στη Ρουμανία για την επεξεργασία ομφαλοπλακουντιακού αίματος και τη φύλαξη βλαστοκυττάρων. Η νέα εταιρεία με την επωνυμία «Stem-Health Unirea S.A.» έχει μετοχική σύνθεση 50% Stem-Health S.A. και 50% την Ρουμανική εταιρεία Centrul Medical Unirea. Είναι η δεύτερη τράπεζα βλαστοκυττάρων που ιδρύεται από τον Όμιλο ΥΓΕΙΑ και τους Ευρωσυμβούλους Α.Ε. Η πρώτη τράπεζα βλαστοκυττάρων, που ήδη λειτουργεί στην Ελλάδα, η Stem-Health Hellas S.A., θα διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην εκπαίδευση και μεταφορά τεχνογνωσίας στη Ρουμάνικη εταιρεία.

Το εργαστήριο της εταιρείας θα εγκατασταθεί εντός του διαγνωστικού κέντρου της Centrul Medical Unirea στο Βουκουρέστι. Η Stem-Health Unirea S.A. θα προσφέρει τις υψηλότερες προδιαγραφές ασφάλειας στην επεξεργασία και φύλαξη βλαστοκυττάρων, καθώς αξιοποιεί την τεχνολογία και τεχνογνωσία μιας από τις πιο έμπειρες Αμερικανικές Τράπεζες βλαστοκυττάρων, τη New England Cord Blood Bank (ΝΕCBB) που εδρεύει στην Βοστόνη. Άμεσος στόχος της Stem-Health Unirea S.A. είναι να διαπιστευθεί από το διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό FACT-Netcord.

Η Stem-Health Unirea S.A. αναμένεται να είναι σε πλήρη λειτουργία στις αρχές του 2009.