Η Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής του ΜΗΤΕΡΑ λειτουργεί στο ΜΗΤΕΡΑ από το 1994 και έχει οργανωθεί σύμφωνα με τα πρότυπα των αντίστοιχων Μονάδων στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Μονάδα εξασφαλίζει τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια και κάλυψη στο ζευγάρι από ιατρούς όλων των ειδικοτήτων, καθώς λειτουργεί μέσα σε μαιευτικό και γυναικολογικό νοσοκομείο και συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων Μονάδων της χώρας, με τους πλέον επιτυχημένους κύκλους εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Το Μονάδα εφαρμόζει τα πιστοποιημένα συστήματα ποιότητας ΕΝ ISO 9001:2015 και EN 15224:2012 ενώ το 2018 διαπιστεύθηκε ως μία από τις καλύτερες Μονάδες Εξωσωματικής Γονιμοποίησης στην Ελλάδα και παγκοσμίως από τον οργανισμό Global Clinic Rating (GCR).