Η Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής IVF ΜΗΤΕΡΑ, διαθέτει σύγχρονο Εμβρυολογικό Εργαστήριο με τεχνολογία αιχμής που εφαρμόζει προηγμένες τεχνικές και εξασφαλίζει άριστες συνθήκες καλλιέργειας των εμβρύων, η οποία λειτουργεί σε ανακαινισμένους μοντέρνους και άνετους χώρους στο ΜΗΤΕΡΑ.

Στελεχώνεται από κορυφαίους εξειδικευμένους ιατρούς και κλινικούς εμβρυολόγους καθώς και από έμπειρους επαγγελματίες στο χώρο της διατροφολογίας, της ψυχικής υγείας και της νοσηλευτικής φροντίδας.