Γενική Κλινική

Στη λειτουργία της Γενικής Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ και τη συνεχή διεύρυνσή της με νέα Τμήματα και υπηρεσίες, οδήγησε η αυξημένη ζήτηση … Συνεχίστε να διαβάζετε το Γενική Κλινική.