Τσαντούλας Δημήτριος

Τσαντούλας Δημήτριος Ηπατολόγος

Επίτιμος Διευθυντής Ηπατολογικού Τμήματος ΥΓΕΙΑ

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

 • Πτυχιούχος της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Άμισθος Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Αθηνών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών -Θέμα: “Ραδιοανοσολογική ανίχνευση αντισωμάτων έναντι ειδικής λιποπρωτε’ί’νης της μεμβράνης του ηπατικού κυττάρου σε ασθενείς με χρονία ενεργό ηπατίτιδα ή πρωτοπαθή χολική κίρρωση”, 1982

 

Διδακτορική Διατριβή

 • Κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο “Συμβολή για την μελέτη της ριβονουκλεάσης του ορού”, 1974

Μέλος Εταιριών, Συντακτικής Επιτροπής Περιοδικών

Μέλος εταιριών:

 • European Association for the Study of the Liver

 • Mediterranean Medical Society

 • Ελληνική Εταιρεία Μελέτης του Ήπατος, Ιατρική Εταιρεία Αθηνών

 • Ελληνική Ανοσολογική Εταιρεία

Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής των περιοδικών:

 • “Επιστημονικά Χρονικά” των Νοσοκομείων “Ευαγγελισμός” και “Σισμανόγλειο”, καθώς και των “Αρχείων” της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών

 

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • Επιμελητής, Νοσοκομείο “Ευαγγελισμός”, 1962-1972 & 1975-1985 

 • Συνεργάτης ιατρός, King’s College Hospital, London, Μεγ. Βρετανία, Liver Unit/1973-1975 

 • Διευθυντής, Νοσοκομείο “Σισμανόγλειο”, Α’ Παθολογική Κλινική, 1985¬2000 

 • Διευθυντής, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών/ Ηπατολογικό Τμήμα, 2000-2004

 

Κλινικό & Ερευνητικό Ενδιαφέρον

Κλινικό ενδιαφέρον:

 • Νοσήματα ήπατος

Ερευνητικό ενδιαφέρον:

 • Νοσήματα ήπατος

 • Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα της Liver Unit του King’s College Hospital Medical School ως υπότροφος της Royal Society αρχικά (1973) και ως Research Fellow (έμμισθος) του King’s College Hospital Medical School στη συνέχεια (1974-5)

 

Διακρίσεις & Βραβεία

 • Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής του Νοσοκομείου “Σισμανόγλειο” 

 • Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης του Ήπατος

 • Βουλευτής Πρεβέζης (2004-2007)

 

Βιβλία

 • Έκδοση ετησίων σεμιναρίων για ηπατικά νοσήματα στο Νοσοκομείο “Σισμανόγλειο”, 1994-2000

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

 • “Molecular epidemiology of HCV in Greece: temporal trends in HCV penotype- specific incidence and molecular characterization of penotype 4 isolates”, J. Viral Hepat. 2006; 13(1): 19-27

 • “Future trends of HCV-related cirrhosis and hepatocellular carcinoma under thec available treatments”, J. Viral Hep. 2005; 12(5): 543-50 

 • “The role of central venous pressure and type of vascular control in blood loss during major liver resections”, Am. J. Surg. 2004; 187(3):398-402