Πρασόπουλος Βασίλειος

Πρασόπουλος Βασίλειος Πυρηνικός Ιατρός

Υπεύθυνος, Τμήματος Οστικής Πυκνότητας

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι