Πολυχρονόπουλος Βλάσιος

Πολυχρονόπουλος Βλάσιος Πνευμονολόγος

Διευθυντής Α' Πνευμονολογικής Κλινικής ΥΓΕΙΑ

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

 • Πτυχιούχος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, 1975
 • Άδεια τίτλου Ιατρικής Ειδικότητος Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας, 1980
 • Μετεκπαίδευση για 6 μήνες με υποτροφία στο London Chest Hospital (εργαστήριο λειτουργικών δοκιμασιών) 1983-1984
 • Μετεκπαίδευση στη βρογχοσκόπηση στη Μασσαλία (1988) από τον Καθηγητή DUMON και στο BAL στην Πράγα από τον Καθηγητή VOISIN (1986)
 • Μετεκπαίδευση(3 μήνες) στη Mayo Clinic (Rochester – Minnesota) στη βρογχοσκόπηση 1996
 • Μετεκπαίδευση (3 μήνες) στο Brompton Royal Hospital-London στις διάχυτες πνευμονοπάθειες 1999
 • Μετεκπαίδευση στη Mayo Clinic στις αγγειίτιδες 2007(3 μήνες)
 • Μετεκπαίδευση στο Medical University of South Carolina (MUSC)-Charleston στη σαρκοείδωση 2007 (3 μήνες)

 

Διδακτορική Διατριβή

 • Κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο: “Μόλυβδος αίματος και αναπνευστικοί όγκοι σε αστυφύλακες τροχαίας κέντρου και επαρχίας’’

Μέλος Εταιριών, Συντακτικής Επιτροπής Περιοδικών

 • Αντιπρόεδρος Δ.Σ Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας (2009-2014) 

 • International Governor ACCP (Αμερικανική Πνευμονολογική Εταιρεία) 

 • Μέλος ERS 

 • Μέλος ΔΣ βρογχολογικής εταιρείας 

 • Περιοδικό ΠΝΕΥΜΩΝ

 • Κριτής εργασιών στα ιατρικά περιοδικά RESIRATORY MEDICINE, SARCOIDOSIS VASCULITIS AND DIFFUSE LUNG DISEASE

 

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • Επιμελητής Α’ στην 4η Κλινική Ν.Ν.Θ.Α. 1981-1989 

 • Διευθυντής Πνευμονολογικής Κλινικής του Ν.Γ.Ν.Μ. «Α. ΦΛΕΜΙΓΚ» 1989-1997 

 • Διευθυντής Γ’ Πνευμονολογικής Κλινικής Γεν. Νοσ. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ 1997-2011 

 • Επιστημονικός Συνεργάτης Ν. ΥΓΕΙΑ Ιανουάριος 2012-σήμερα

 

Κλινικό & Ερευνητικό Ενδιαφέρον

 • Διάχυτες πνευμονοπάθειες (Πνευμονική ίνωση) 

 • Σαρκοείδωση 

 • Πνευμονική θρομβοεμβολική νόσος

 • Βρογχοσκόπηση 

 • Άσθμα

 

Διακρίσεις & Βραβεία

 • Μέλος της επιτροπής Awards Committee του ACCP και της επιτροπής επιλογής προέδρου ACCP(2003-2005) 

 • Βραβείο προφορικής παρουσίασης CHEST 2005

 • Υποτροφία ΝΑΤΟ 1983

 • Ερευνητική Υποτροφία Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας 2008

 

Βιβλία

 • 3τομο βιβλίο Κλινικής Πνευμονολογίας (Σελ. 2.350 – Α’ Εκδοση 1993).

 • Nέα συγγραφή- Β’Εκδοση- 2005-Τόμοι 3- Σελίδες 3070 

 • Μετάφραση της «Ακτινοδιαγνωστικής Θώρακος και Καρδίας» του Καθηγητού R. EISENBERG και της «Βρογχοσκόπησης» του Καθηγητού STRADLING.-1996 

 • ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ-Μετάφραση του J.B. West “Respiratory Physiology”, 1987

 • ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ-Μετάφραση του J.B. West “Pulmonary Pathophysiology”, 1986 

 • Atlas of Bronchoscopy, Stradling-Μετάφραση, 1996 

 • ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΧΥΤΩΝ ΠΝ/ΘΕΙΩΝ-Εκδόσεις Ελλ.Πν/κής Εταιρείας 1994 

 • ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΑ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ-Εκδόσεις Ελλ.Πνευμ/κής Ετ. 1993 

 • ΒΡΑΔΕΩΣ ΛΥΟΜΕΝΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ— Εκδόσεις Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών1990 

 • ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, Εκδόσεις Ελλ.Πν/κής Εταιρείας1991 

 • ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ-Εκδόσεις Ελληνικής Πνευμ/κής Εταιρείας 1991 

 • ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΗΣΗ-Μεταπτυχιακό Σεμινάριο Ελλ. Πν/κής Εταιρ, 1996 

 • ΔΙΑΧΥΤΕΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΕΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ, 63, sup. 3, 430-525, 1997 

 • OΡΓΑΝΟΥΜΕΝΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ-Εκδόσεις Ελλ. Πν. Εταιρείας 2004 

 • ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ-ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ. Ελληνική Πνευμ/κή Εταιρεία 2004

 • Pleural effusion secondary to Gastrointestinal Disease. In: Deckers Pleural Disease; Bouros D: 2004-and 2nd Edition 2008 and 3rd Edition ,2010 

 • ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ- Εκδόσεις Ελληνικής Πνευμ/κής Εταιρείας 2006 

 • Εξωγενής Αλλεργική Κυψελιδίτις-Εκδόσεις Ελληνικής Πνευμ/κής Εταιρείας-2007 

 • Οξέα Διάμεσα και Κυψελιδικά Νοσήματα-Εκδόσεις Ελλ.Πνευμ. Εταιρ. 2008 

 • Η Κλινική Αξιολόγηση των Εργ/κών ευρημάτων στις Διάχυτες Πνευμονοπάθειες-Ελληνική Πνευμ/κή Εταιρεία 2009. 

 • Συχνές Ερωτήσεις στην Πνευμονολογία-Εκδόσεις Ελλ. Πν.Ετ. –ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΕΜΒΟΛΗ-2010.

 • Diffuse Alveolar Hemorrhage syndromes: chapter 15;Τextbook of Pulmonary and Critical Care Medicine;JAYPEE Brothers;2010

 • Airway involvement in ILDs:Interstitial Lung Disease;O.Sharma;ED.JAYPEE Brothers,2011

 • Acute Exacerbation of Sarcoidodis;In:.Acute Exacerbation of Respiratory Disease: JAYPEE Brothers, 2011

 

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

 • TREM-1 expression on neutrophils and monocytes of septic patients: relation to the underlying infection and the implicated pathogen.. BMC Infect Dis. 2011 Nov 4;11(1):309

 • Prognostic value of C- Reactive protein in parapneumonic effusions. Respirology. 2011 Oct 13. 

 • Cryptogenic and Secondary Organizing Pneumonia: Clinical Presentation, Radiographic Findings, Treatment Response and Prognosis. Chest. 2010 Aug 19

 • Airway involvement in Sarcoidosis; CHEST 2009;136:1371-80 

 • Airway involvement in Wegener’s granulomatosis.Rheum Dis Clin North Am. 2007 Nov;33(4)