Παρτσινέβελος Γεώργιος

Παρτσινέβελος Γεώργιος Μαιευτήρας - Γυναικολόγος

Συνεργάτης Μονάδας Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής IVF ΜΗΤΕΡΑ

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

1996 : Πτυχίο Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

1999 : Πτυχίο Κέντρου Εκπαίδευσης Υγειονομικών Πολεμικής Αεροπορίας (ΚΕΥΠΑ-ΣΕΚΥ), 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, Αθήνα

2009 : Απόκτηση τίτλου ειδικότητας Μαιευτικής – Γυναικολογίας

2010 : Μετεκπαίδευση-εξειδίκευση στην Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή & Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική (Γυναικολογική Ενδοσκόπηση, Υστεροσκόπηση, Λαπαροσκόπηση) στο Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο.

2014 : Διδακτορική Διατριβή (PhD) Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με το βαθμό «Άριστα»

Διδακτορική Διατριβή

Iούλιος 2014: Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

Θέμα: Μελέτη της επίδρασης της θυρεοειδοτρόπου ορμόνης και των θυρεοειδικών ορμονών στην in vitro ανάπτυξη πρώιμων πρωτογενών ωοθυλακίων επίμυος, στη γονιμοποίηση και στην πρώιμη εμβρυϊκή ανάπτυξη στο στάδιο της βλαστοκύστης και η ανίχνευση της έκφρασης των υποδοχέων τους στα διάφορα στάδια ωρίμανσης των ωοθυλακίων.

Α΄ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών.

Βαθμός: Άριστα

Μέλος Εταιριών, Συντακτικής Επιτροπής Περιοδικών

Μέλος Εταιρειών

Α) ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ
Ελληνική Εταιρεία Ιατρών Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (ΕΛ.Ε.Ι.Υ.Α.)
Ελληνική Μαιευτική Γυναικολογική Εταιρεία (ΕΜΓΕ)

Β) ΔΙΕΘΝΕΙΣ
European Society of Gynaecological Oncology (ESGO)
European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE) 

Κριτής (Reviewer) σε ξενόγλωσσα διεθνή περιοδικά

 • International Journal of Cancer (Int J Cancer)

 • International Journal of Medicine and Medical Sciences (IJMMS)

 • Archives of Gynecology and Obstetrics (Arch Gynecol Obstet)

 • Journal of Obstetrics and Gynaecology Research (J Obstet Gynaecol Res)

 • Reproductive Biology and Endocrinology (Reprod Biol Endocrinol)

 • Reproductive Sciences (Reprod Sci)

 • World Journal of Obstetrics and Gynecology (WJOG)

 • Hippokratia

Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής των περιοδικών (Editorial Board):

World Journal of Obstetrics and Gynecology (WJOG)

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • Ιούλιος 2013-Ιούνιος 2016:

Πανεπιστημιακός Υπότροφος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, στην Α’ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική, ΓΝΑ Αλεξάνδρα με παροχή υπηρεσιών διδακτικού, ερευνητικού, επιστημονικού και κλινικού έργου συμπεριλαμβανομένου και έργου εφημεριών (Αριθμοί Πρωτοκόλου ΕΚΠΑ-ΓΕΕ 54878/2013, 57977/2014 & 41873/2015).

 • Ιούνιος 2011 – Ιούνιος 2013:

Επιστημονικός Συνεργάτης της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, στην Α’ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική, ΓΝΑ Αλεξάνδρα με παροχή υπηρεσιών ερευνητικού, κλινικού και εργαστηριακού έργου. (Αριθμ. Πρωτ. ΕΚΠΑ-ΓΕΕ 28419/24/06/2011).

 • Δεκέμβριος 2010-σήμερα:

Εθελοντής Ιατρός Μαιευτήρας-Γυναικολόγος στο Πολυϊατρείο του Δήμου Αμαρουσίου.

 • Οκτώβριος 2010-σήμερα:

Συνεργάτης Μονάδας Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής IVF ΜΗΤΕΡΑ, που ακολούθως μετονομάστηκε σε Institute of LIFE ΜΗΤΕΡΑ

 • Οκτώβριος 2010-σήμερα:

Ελεύθερος επαγγελματίας Ιατρός, Μαιευτήρας-Γυναικολόγος με Ιατρείο στο Μαρούσι

 • Οκτώβριος 2010-σήμερα:

Συνεργάτης και Εφημερεύων Ιατρός, Μαιευτήρας-Γυναικολόγος στις Ιδιωτικές Κλινικές του Ομίλου Υγεία α) ΜΗΤΕΡΑ, Ιδιωτική Γενική Μαιευτική-Γυναικολογική και Παιδιατρική Κλινική Α.Ε.  β) Μαιευτήριο ΛΗΤΩ, Μαιευτικό, Γυναικολογικό και Χειρουργικό Κέντρο Α.Ε.

 • Μάιος 2009 – Σεπτέμβριος 2010:

Μετεκπαίδευση στην Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή & Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική (Γυναικολογική Ενδοσκόπηση, Υστεροσκόπηση, Λαπαροσκόπηση) – Clinical Research Fellow στο The Centre for Reproductive Medicine του Νοσοκομείου St. Bartholomew’s Hospital, Barts and the London NHS Trust του Λονδίνου.

Αναγνώριση από το ΚΕΣΥ του ως άνω χρόνου ως προϋπηρεσία στο ΕΣΥ (Υ10α/οικ.28289/10-03-2011)

 • Οκτώβριος 2008-Μάρτιος 2009:

Έμμισθος εσωτερικός βοηθός σε παράταση παραμονής στην ειδικότητα, Α’ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, ΓΝΑ Αλεξάνδρα, μέχρι την υπογραφή νέας σύμβασης από τον επόμενο ειδικευόμενο Ιατρό.

 • Οκτώβριος 2004-Οκτώβριος 2008:

Έμμισθος εσωτερικός βοηθός της Α’ Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, ΓΝΑ Αλεξάνδρα (ΥΥ κ΄ΚΑ  Υ10δ/101383/14-10-2004). Κατά τη διάρκεια της ειδίκευσής του, η Α’ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική είχε αναγνωριστεί από το European Board and College of Obstetrics and Gynaecology (EBCOG), τμήμα της Union Européenne des Medécins Spécialistes (UEMS), ως Κλινική που ακολουθεί το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, που η EBCOG έχει θέσει.

 • Μάιος 2002-Οκτώβριος 2004:

Εφημερεύων Ιατρός Ιδιωτικής Κλινικής «Λευκός Σταυρός Αθηνών ΑΕ»

 • Σεπτέμβριος 2001- Ιούλιος 2004:

Εσωτερικός βοηθός και εφημερεύων Ιατρός Ιδιωτικής Γενικής Κλινικής «Κεντρική Κλινική Αθηνών»

 • Σεπτέμβριος 2000-Αύγουστος 2001:

Υπηρεσία υπαίθρου «επί θητεία» στο Περιφερειακό Ιατρείο Τυμφρηστού Φθιώτιδας(Υ10γ/22710/18-09-2000)

 • Μάιος 1999-Ιούλιος 2000:

Εφημερεύων Ιατρός Ιδιωτικής Γενικής Κλινικής «Λευκός Σταυρός Αθηνών Α. Μούγιας ΕΠΕ»

 • Νοέμβριος 1999-Μάρτιος 2000:

Ελεγκτής Ιατρός, 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας

 • Σεπτέμβριος 1999-Ιούλιος 2000:

Εσωτερικός βοηθός Α΄ Χειρουργικής Κλινικής, 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (Φ.411/ΑΔ.507847/20-08-1999/ΓΕΑ/Β4/3 Δγη)

 • Μάρτιος 1999-Ιούλιος 2000:

Ιατρός Μονάδας Πολεμικής Αεροπορίας και Ελεγκτής Ιατρός, 1η ΜΚΣΕ, Χορτιάτης Θεσαλονίκης

 • Σεπτέμβριος 1997-Σεπτέμβριος 1998:

Έμμισθος εσωτερικός βοηθός της Α’ Χειρουργικής Κλινικής του Ν.Γ.Ν. Αθηνών «Η ΕΛΠΙΣ» (ΔΥ13γ/24408/97)

 • Ιούνιος 1996-Σεπτέμβριος 1997:

Εκπλήρωση της υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου στο Περιφερειακό Ιατρείο Αγίου Γεωργίου (Τυμφρηστού) Φθιώτιδας (ΔΥ13Α/53020/12-06-1996)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ:

Α) Στην προπτυχιακή εκπαίδευση

 • Εκπαιδευτικό έτος 1996-1997:

Διδάσκων στο Ημερήσιο Ιδιωτικό ΤΕΛ (Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο) «Όμιλος Σχολών Λέκκα».

Δίδαξε

α) Στο Τμήμα Βρεφοκόμων Παιδοκόμων τα μαθήματα «Παιδιατρική» και «Στοιχεία ανάπτυξης και παθολογίας του ανθρώπινου οργανισμού»

β) Στο Τμήμα Αισθητικής το μάθημα «Δερματολογία».

 • Εκπαιδευτικά έτη 2001-2002, 2002-2003 και 2003-2004:

Διδάσκων στο Ινστιτούτο Επαγγαλματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) Χαλανδρίου του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (ΟΕΕΚ).

Δίδαξε

α) Στο Τμήμα Νοσηλευτικής Τραυματολογίας (Γ’ εξαμήνο) τα μαθήματα «Τραυματολογία» και «Στοιχεία Ψυχιατρικής-Νευρολογίας».

β) Στο Τμήμα Νοσηλευτικής Χειρουργείου (Δ’ εξάμηνο) τα μαθήματα «Χειρουργική» και «Χειρουργικές τεχνικές-αντιμετώπιση σε επείγοντα περιστατικά».

γ) Στο Τμήμα Νοσηλευτικής-Τραυματολογίας (Γ΄εξάμηνο) το μάθημα «Χειρουργική».

δ) Στο Τμήμα Νοσηλευτικής-Τραυματολογίας (Β΄εξάμηνο) το μάθημα «Γυναικολογία-Παιδιατρική».

ε) Στο Τμήμα Νοσηλευτικής-Τραυματολογίας (Γ΄εξάμηνο) το μάθημα «Στοιχεία Ψυχιατρικής-Νευρολογίας».

στ) Στο Τμήμα Τεχνικός Εφαρμογών Ιατρικής Πληροφορικής (Δ’ εξάμηνο) το  μάθημα «Ανατομία-Φυσιολογία».

 • Εκπαιδευτικό έτος 2001-2002:

Διδάσκων στο Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο (ΤΕΕ) «Σ.Β.Ι.Ε.».

Δίδαξε

α) Στην Α΄τάξη του Α΄κύκλου του Τομέα Υγείας & Πρόνοιας το μάθημα «Ανατομία».

β) Στην Α΄τάξη του Β΄κύκλου του Τομέα Υγείας & Πρόνοιας το μάθημα «Στοιχεία Νοσολογίας».

 • Απρίλιος 2002 – Σεπτέμβριος 2004:

Διδάσκων στο Πρότυπο Κέντρο Κυκλοφοριακής Αγωγής Α.Ε.

Δίδαξε

Παροχή Πρώτων Βοηθειών σε τροχαίο ατύχημα και ενημέρωση σχετικά με την επίδραση του αλκοόλ, των φαρμάκων, των τοξικών ουσιών και του καπνίσματος στην ικανότητα οδήγησης.

 • Σεπτέμβριος 2003 – Σεπτέμβριος 2004:

Διδάσκων στα Φροντιστήρια «ΓΝΩΣΗ Τ.Ε.Ε.»

Δίδαξε

Το μάθημα «Νοσολογία» σε μαθητές των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (ΤΕΕ) για την εισαγωγή τους στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ).

 • Σεπτέμβριος 2003 – Σεπτέμβριος 2004:

Διδάσκων στα Φροντιστήρια «Υποδομή»

Δίδαξε

Το μάθημα «Νοσολογία» σε μαθητές των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (ΤΕΕ) για την εισαγωγή τους στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ).

B) Στην μεταπτυχιακή εκπαίδευση

Ι. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα φοιτητών Ιατρικής

Ως Επιστημονικός Συνεργάτης από 10-06-2011 έως 09-06-2013 και ακολούθως ως Πανεπιστημιακός Υπότροφος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών από 01-07-2013 έως 21-06-2016 υπηρέτησε στην Α’ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα». Από τη θέση αυτή συμμετείχε ενεργά στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα των φοιτητών της Ιατρικής με θεωρητικά μαθήματα στο Αμφιθέατρο και κλινικά μαθήματα στα επιμέρους Τμήματα της Κλινικής. Ήταν δε πάντα πρόθυμος να μεταφέρει την εμπειρία του και να μεταδώσει τη γνώση στους νεότερους συναδέλφους Ειδικευόμενους Ιατρούς της Κλινικής.

ΙΙ. Μετεκπαιδευτικές Διαλέξεις

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

 • Κρυοσυντήρηση όλων των εμβρύων: Ήρθε το τέλος της εποχής της μεταφοράς φρέσκων εμβρύων;

Διάλεξη: Γ. Παρτσινέβελος

Προεδρείο: Ι. Χριστόπουλος

Επιστημονικές εκδηλώσεις ΜΗΤΕΡΑ & ΛΗΤΩ, Συνεδριακό Κέντρο «Ν. Λούρος», Μαιευτήριο ΜΗΤΕΡΑ, 3 Μαρτίου 2016

 • Πρωτόκολλα ωοθηκικής διέγερσης για τη διατήρηση γονιμότητας σε γυναίκες με καρκίνο

Διάλεξη: Γ. Παρτσινέβελος

Προεδρείο: Α. Μαυρίκιος, Σ. Τρομπούκης, Α. Κούρτης

Επιστημονική Ημερίδα Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή & Εμβρυολογία, Συνεδριακό Κέντρο «Ν. Λούρος», Μαιευτήριο ΜΗΤΕΡΑ, 19 Μαρτίου 2016

 • Σύνδρομο υπερδιέγερσης των ωοθηκών: Ποιος τελικά το αντιμετωπίζει, ο παθολόγος ή ο Γυναικολόγος;

Διάλεξη: Γ. Παρτσινέβελος

Προεδρείο: Σ. Μακρής

Επιστημονικές εκδηλώσεις ΜΗΤΕΡΑ & ΛΗΤΩ, Συνεδριακό Κέντρο «Ν. Λούρος», Μαιευτήριο ΜΗΤΕΡΑ, 1 Δεκεμβρίου 2016

 • Σπερματέγχυση: έχει ακόμα θέση στη σύγχρονη προσέγγιση του υπογόνιμου ζευγαριού;

Διάλεξη: Γ. Παρτσινέβελος

Προεδρείο: Κ. Δημητρόπουλος

Επιστημονικές εκδηλώσεις ΜΗΤΕΡΑ & ΛΗΤΩ, Συνεδριακό Κέντρο «Ν. Λούρος», Μαιευτήριο ΜΗΤΕΡΑ, 22 Ιουνίου 2017

 • Παράταση κύησης

Διάλεξη: Γ. Παρτσινέβελος

Σεμινάριο Ειδικών Θεμάτων Μαιευτικής, Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας ΜΗΤΕΡΑ, Συνεδριακό Κέντρο «Ν. Λούρος», Μαιευτήριο ΜΗΤΕΡΑ, 21 Σεπτεμβρίου 2017

 • Παράταση κύησης

Διάλεξη: Γ. Παρτσινέβελος

Σεμινάριο Ειδικών Θεμάτων Μαιευτικής, Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας ΜΗΤΕΡΑ, Συνεδριακό Κέντρο «Ν. Λούρος», Μαιευτήριο ΜΗΤΕΡΑ, 24 Σεπτεμβρίου 2018

 • Αιμορραγία 3ου σταδίου

Διάλεξη: Γ. Παρτσινέβελος

Σεμινάριο Ειδικών Θεμάτων Μαιευτικής, Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας ΜΗΤΕΡΑ, Συνεδριακό Κέντρο «Ν. Λούρος», Μαιευτήριο ΜΗΤΕΡΑ, 24 Σεπτεμβρίου 2018

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ

 • Επιπλοκές υστερεκτομίας

Διάλεξη: Γ. Παρτσινέβελος

Συντονιστής: Ε. Κιοσές

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Α΄Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών, ΓΝΑ Αλεξάνδρα, Αμφιθέατρο Νοσοκομείου Αλεξάνδρα, 8 Δεκεμβρίου 2005

 • Χειρουργικές επιπλοκές γυναικολογικών επεμβάσεων: Διάσπαση χειρουργικού τραύματος-εκσπλάγχνωση

Διάλεξη: Γ. Παρτσινέβελος

Συντονιστής: Α. Ροδολάκης

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Α΄Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών, ΓΝΑ Αλεξάνδρα, Αμφιθέατρο Νοσοκομείου Αλεξάνδρα, 15 Δεκεμβρίου 2005

 • Ορμονική θεραπεία και επεμβάσεις στο μαστό

Διάλεξη: Γ. Παρτσινέβελος

Συντονιστής: Κ. Δημητρακάκης

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Α΄Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών, ΓΝΑ Αλεξάνδρα, Αμφιθέατρο Νοσοκομείου Αλεξάνδρα, 30 Μαρτίου 2006

 • Κληρονομικός γυναικολογικός καρκίνος

Διάλεξη: Γ. Παρτσινέβελος

Συντονιστής: Α. Ροδολάκης

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Α΄Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών, ΓΝΑ Αλεξάνδρα, Αμφιθέατρο Νοσοκομείου Αλεξάνδρα, 6 Απριλίου 2006

 • Ιατρική ορολογία και ιστορικό Αίθουσας Τοκετών

Διάλεξη: Γ. Παρτσινέβελος

Συντονιστής: Γ. Βλάχος

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Α΄Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών, ΓΝΑ Αλεξάνδρα, Αμφιθέατρο Νοσοκομείου Αλεξάνδρα, 2 Νοεμβρίου 2006

 • BRCA1, BRCA2 στον ελληνικό πληθυσμό

Διάλεξη: Γ. Παρτσινέβελος

Συντονιστής: Κ. Δημητρακάκης

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Α΄Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών, ΓΝΑ Αλεξάνδρα, Αμφιθέατρο Νοσοκομείου Αλεξάνδρα, 16 Νοεμβρίου 2006

 • Υστεροσκόπηση και εξωσωματική γονιμοποίηση

Διάλεξη: Γ. Παρτσινέβελος

Συντονιστής: Ν. Μακρής

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Α΄Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών, ΓΝΑ Αλεξάνδρα, Αμφιθέατρο Νοσοκομείου Αλεξάνδρα, 25 Ιανουαρίου 2007

 • Περιγεννητική συνάντηση

Διάλεξη: Γ. Παρτσινέβελος

Συντονιστές:  Σ. Μεσογίτης, Ν. Παπαντωνίου, Γ. Δασκαλάκης, Χ. Κώσταλος, και συνεργάτες

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Α΄Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών, ΓΝΑ Αλεξάνδρα, Αμφιθέατρο Νοσοκομείου Αλεξάνδρα, 8 Φεβρουαρίου 2007

 • Περιστατικό Συνδρόμου Υπερδιέγερσης Ωοθηκών (Ovarian HyperStimulation Syndrome – OHSS)

Διάλεξη: Γ. Παρτσινέβελος

Συντονιστής: Ν. Μακρής

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Α΄Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών, ΓΝΑ Αλεξάνδρα, Αμφιθέατρο Νοσοκομείου Αλεξάνδρα, 6 Οκτωβρίου 2011

 • Συγγενείς ανωμαλίες διαπλάσεως της μήτρας – Μονόκερη μήτρα με υποπλαστικό λειτουργικό μη-επικοινωνόν (τυφλό) κέρας

Διάλεξη: Γ. Παρτσινέβελος

Συντονιστής: Κ. Καλλιανίδης

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Α΄Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών, ΓΝΑ Αλεξάνδρα, Αμφιθέατρο Νοσοκομείου Αλεξάνδρα, 22 Νοεμβρίου 2013

 • Από το 1978 έως το 2014: Μια συνοπτική διαδρομή της εξωσωματικής γονιμοποίησης

Διάλεξη: Γ. Παρτσινέβελος

Συντονιστής: Κ. Καλλιανίδης

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Α΄Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών, ΓΝΑ Αλεξάνδρα, Αμφιθέατρο Νοσοκομείου Αλεξάνδρα, 7 Φεβρουαρίου 2014

 • Πρωτόκολλα εξωσωματικής γονιμοποίησης: 36 χρόνια μετά την πρώτη επιτυχημένη

εξωσωματική γονιμοποίηση σε φυσικό κύκλο

Διάλεξη: Γ. Παρτσινέβελος

Συντονιστής: Κ. Καλλιανίδης

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Α΄Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών, ΓΝΑ Αλεξάνδρα, Αμφιθέατρο Νοσοκομείου Αλεξάνδρα, 14 Νοεμβρίου 2014

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (Master of Science)

Εφαρμογή των τεχνικών της Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής σε επίμυες
Διάλεξη: Γ. ΠαρτσινέβελοςΓια το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης «Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική», Πανεπιστήμιο Αθηνών
Α’ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και Αναγεννητικής Ιατρικής, 24 Νοεμβρίου 2008

Ενδομήτρια Σπερματέγχυση
Διάλεξη: Γ. Παρτσινέβελος
Για το Μεταπτυχιακό  Πρόγραμμα Σπουδών «Αναπαραγωγική και Αναγεννητική Ιατρική», Πανεπιστήμιο Αθηνών
Α’ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και Αναγεννητικής Ιατρικής, 12 Μαΐου 2014

Εισαγωγή στην Εξωσωματική γονιμοποίηση
Διάλεξη: Γ. Παρτσινέβελος
Για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης «Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική», Πανεπιστήμιο Αθηνών
Α’ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και Αναγεννητικής Ιατρικής, 12 Φεβρουαρίου 2015

Ενδομήτρια Σπερματέγχυση
Διάλεξη: Γ. Παρτσινέβελος
Για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Αναπαραγωγική-Αναγεννητική Ιατρική», Πανεπιστήμιο Αθηνών
Α’ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και Αναγεννητικής Ιατρικής, 23 Αρπιλίου 2015

Ενδομήτρια Σπερματέγχυση
Διάλεξη: Γ. Παρτσινέβελος
Για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Αναπαραγωγική-Αναγεννητική Ιατρική», Πανεπιστήμιο Αθηνών
Α’ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και Αναγεννητικής Ιατρικής, 16 Μαΐου 2016

Κρυοσυντήρηση όλων των εμβρύων στη σύγχρονη εξωσωματική γονιμοποίηση
Διάλεξη: Γ. Παρτσινέβελος
Για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Ανθρώπινη Αναπαραγωγή – Human Reproduction”, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 26 Μαΐου 2018

ΙΙΙ. Εκπαιδευτής σε Πρακτικά Σεμινάρια
Πρακτικό Σεμινάριο  (live demonstration and hands-on), Νεότερες εξελίξεις στην Υστεροσκόπηση
Α’ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, 17 Οκτωβρίου 2009

Κλινικό & Ερευνητικό Ενδιαφέρον

Κλινικό ενδιαφέρον: Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή & Ελάχιστα Eπεμβατική

Χειρουργική (Γυναικολογική Ενδοσκόπηση, Υστεροσκόπηση,  Λαπαροσκόπηση)


Ερευνητικό ενδιαφέρον:

 • IVG (In Vitro follicle Growth): In vitro ανάπτυξη πρώιμων πρωτογενών ωοθυλακίων, γονιμοποίηση και πρώιμη εμβρυϊκή ανάπτυξη στο στάδιο της βλαστοκύστης και μελέτη της επίδρασης ορμονών και αυξητικών παραγόντων και της έκφρασης των υποδοχέων τους

 • IVM (In Vitro Maturation): In vitro ανάπτυξη ωαρίων πρόφασης Ι (GV, Germinal Vesicle) και μελέτη της επίδρασης ορμονών και αυξητικών παραγόντων και της έκφρασης των υποδοχέων τους

 • Fertility Preservation: Διατήρηση γονιμότητας σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας με καρκίνο 

Συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα & κλινικές μελέτες

 • Efficacy and tolerability of subcutaneous Progesterone (IBSA) versus Vaginal Progesterone (Crinone®) for luteal phase support in patients undergoing in-vitro fertilization (IVF)

Φάσης ΙΙΙ, ευρωπαϊκή, πολυκεντρική, προοπτική τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη

Θέση: Ερευνητής και Συντονιστής

Project: “07EU/Prg06”

Εργαστήριο-Κλινική:  The Centre for Reproductive Medicine,St. Bartholomews’

Hospital, Barts and the London NHS Trust, London, United Kingdom

Χρηματοδότηση: IBSA Institut Biochimique SA

 • Μια φάσης IIIB, πολυκεντρική, πολυεθνική, τυχαιοποιημένη, ανοικτή μελέτη για την σύγκριση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της ωοθηκικής διέγερσης με την χρήση του GONAL-f® από την ημέρα 1 έως την ημέρα 5 ακολουθούμενο από το Pergoveris® από την ημέρα 6, έναντι της χρήσης του Pergoveris® από την ημέρα 1 σε γυναίκες μεταξύ 36 και 40 ετών που υποβάλλονται σε υποβοηθούμενη αναπαραγωγή (Assisted Reproductive Technique – ART).

Θέση: Συνερευνητής και Συντονιστής

Κωδικός πρωτ/λου: “EMR 200061-504”

EUDRACT: 2010-023534-23

Εργαστήριο-Κλινική :  Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, Τμήμα    Εξωσωματικής Γονιμοποίησης, Α’ Μαιευτική-Γυναικολογική    Κλνική Πανεπιστημίου Αθηνών, ΓΝΑ Αλεξάνδρα

Χρηματοδότηση: Merck Serono/Merck A.E. Hellas

Διακρίσεις & Βραβεία

1989: Απονομή από το Δήμο Αμαρουσίου του 2ου βραβείου για την καλύτερη σχολική επίδοση σε επίπεδο Δήμου (Απολυτήριο Γ’ Λυκείου 19 4/11)

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

 • Vlahos NF, Theodoridis TD, Partsinevelos GA.

Myomas and Adenomyosis: Impact on Reproductive Outcome.

Biomed Res Int. 2017; Epub 2017 Nov 6.

 • Partsinevelos GA, Antonakopoulos N, Kallianidis K, Drakakis P, Anagnostou E, Bletsa R, Loutradis D.

Addition of low-dose hCG to rFSH during ovarian stimulation for IVF/ICSI: is it beneficial?

Clin Exp Obstet Gynecol. 2016;43(6):818-825

 • Vlismas A, Bletsa R, Mavrogianni D, Mamali G, Pergamali M, Dinopoulou V, Partsinevelos G, Drakakis P, Loutradis D, Kiessling AA.

Microarray Analyses Reveal Marked Differences in Growth Factor and Receptor Expression Between 8-Cell Human Embryos and Pluripotent Stem Cells.

Stem Cells Dev. 2016;25(2):160-77

 • Karagiorga I, Partsinevelos G.A., Mavrogianni D., Anagnostou E., Zervomanolakis I., Kallianidis K., Drakakis P., Loutradis D.

Single nucleotide polymorphisms in the Anti-Müllerian hormone (AMH Ile(49)Ser) and Anti-Müllerian hormone type II receptor (AMHRII -482 A>G) as genetic markers in assisted reproduction technology.

J Assist Reprod Genet. 2015;32(3):357-67

 • Dinopoulou V., Partsinevelos G.A., Mavrogianni D., Anagnostou E., Drakakis P., Makrigiannakis A., Chrousos G.P., Loutradis D.

The effect of CRH and its inhibitor, antalarmin, on in vitro growth of preantral mouse follicles, early embryo development, and steroidogenesis.

Endocrinology. 2013;154(1):222-31

 • Akrivos N., Partsinevelos G., Simou M., Biliatis I., Loutradis D., Antsaklis A.

Amazing pelvic inflammatory disease…

Journal of Obstetrcs and Gynaecology. 2012;32(4):411

 • Papamentzelopoulou M., Mavrogianni D., Partsinevelos G.A., Marinopoulos S., Dinopoulou V., Theofanakis C., Anagnostou E., Loutradis D.

LH receptor gene expression in cumulus cells in women entering an ART program.

Journal of Assisted Reproduction and Genetics. 2012;29(5):409-16.

 • Loutradis D., Theofanakis Ch., Anagnostou E., Mavrogianni D., Partsinevelos G.A.

Genetic profile of SNP(s) and ovulation induction.

Current Pharmaceutical Biotechnology. 2012;13(3):417-25.

 • Pappa K.I., Jacob-Hirsch J., Vlachos G.D., Christodoulou I., Partsinevelos G., Amariglio N., Markaki S., Antsaklis A., Anagnou N.P.

Expression profiling of vulvar carcinoma: clues for deranged extracellular matrix remodeling and effects on multiple signaling pathways combined with discrete patient subsets.

Translational Oncology. 2011;4(5):301-13

 • Beretsos P., Partsinevelos G.A., Arabatzi E., Drakakis P., Mavrogianni D., Anagnostou E., Stefanidis K., Antsaklis A., Loutradis D.

“hCG priming” effect in controlled ovarian stimulation through a long protocol.

Reproductive Biology and Endocrinoogy 2009;7:91

Συγγραφή κεφαλαίων σε ξενόγλωσσα διεθνή βιβλία

 • Antsaklis AJ, Partsinevelos GA

Chapter 38: Ultrasound-guided fetal invasive procedures

In: Donald School Textbook of  Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, Kurjak A. & Chervenak  F.A. (Editors), 4th Edition, Jaypee Brothers Medical Publishers (P) Ltd, New Delhi, 2017, pp 664-685

 • Antsaklis AJ, Partsinevelos GA

Chapter 38: Amniocentesis and fetal blood sampling

In: Donald School Textbook of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology

Kurjak A. &  Chervenak F.A. (Editors), 4th Edition, Jaypee Brothers Medical Publishers (P) Ltd, New Delhi, 2017, pp 696-702

 • Antsaklis AJ, Partsinevelos GA

Chapter 39: Invasive genetic studies in multiple pregnancy

In: Donald School Textbook of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology

Kurjak A. & Chervenak  F.A. (Editors), 4th Edition Jaypee Brothers Medical Publishers (P) Ltd, New Delhi, 2017, pp 703-709

 • Antsaklis AJ, Partsinevelos GA

Chapter 40: Amniocentesis and fetal blood sampling

In: Donald School Textbook of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology

Kurjak A. &  Chervenak F.A. (Editors), 3rd Edition, Jaypee Brothers Medical Publishers (P) Ltd, New Delhi, 2011, pp705-711

 • Antsaklis AJ, Partsinevelos GA

Chapter 41: Invasive genetic studies in multiple pregnancy

In: Donald School Textbook of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology

Kurjak A. & Chervenak  F.A. (Editors), 3rd Edition Jaypee Brothers Medical Publishers (P) Ltd, New Delhi, 2011, pp712-719

 • Antsaklis AJ, Partsinevelos GA

Chapter 15: Genetic amniocentesis

In: Current Progress in Obstetrics and Gynecology Volume 2

John Studd, Seang Lin Tan, Frank A. Chervenak (Editors) , Kothari Medical Subscription Services Pvt. Ltd.

Mumbai, Maharashtra, India, 2014, pp221-237

 • Antsaklis AJ, Partsinevelos GA

Chapter 15: Invasive diagnostic procedures in multiple pregnancies.

In: Donald School Textbook of Interventional Ultrasound, Antsaklis AJ & Troyano JM (Editors), Jaypee Brothers Medical Publishers (P) Ltd, New Delhi, 2008, pp157-165

 • Antsaklis AJ, Partsinevelos GA

Chapter 38: Ultrasound-guided fetal invasive procedures

In: Donald School Textbook of  Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, Kurjak A. & Chervenak  F.A. (Editors), 3rd Edition, Jaypee Brothers Medical Publishers (P) Ltd, New Delhi, 2011, pp671-694