Παπουτσιδάκης Νικόλαος

Παπουτσιδάκης Νικόλαος Πνευμονολόγος

Επιμελητής, Πνευμονολογικής Κλινικής

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

 • Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Nis, Σερβία (1998-2005)
 • Λήψη τίτλου Ειδικότητας Πνευμονολογίας- Φυματιολογίας (Ιούλιος 2017)

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • Ιούλιος 2008- Οκτώβριος 2009: Υπηρεσία Υπαίθρου Π.Ι. Σκούρας- Κ.Υ. Βλαχιώτη- Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτη

 • 12η Πνευμονολογική Κλινική Γ.Ν.Α. ‘Η Σωτηρία’ (Δεκέμβριος 2011- Ιούλιο 2013)

 • 6η Πνευμονολογική Κλινική Γ.Ν.Α. ‘Η Σωτηρία’ (Ιούλιο 2013-Οκτώβριο 2017)

 • Α’ Πνευμονολογική Κλινική «ΜΗΤΕΡΑ» (Οκτώβριος 2017 έως σήμερα)

Κλινικό & Ερευνητικό Ενδιαφέρον

 • ΧΑΠ

 • Ογκολογία Θώρακος

 • Άσθμα

 • Βρογχοσκόπηση

 • Διακοπή Καπνίσματος

 • Σπιρομέτρηση

 • Φυματίωση

Μέλος Εταιριών, Συντακτικής Επιτροπής Περιοδικών

 • Eλληνικής Πνευμονολογικής Εταιρίας

 • Ευρωπαϊκής Πνευμονολογικής Εταιρίας (ERS)