Μπάτζιος Σπυρίδων

Μπάτζιος Σπυρίδων Παθολόγος

Επιμελητής, Α’ Παθολογικής Κλινικής

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι