Μελέτη Χριστίνα

Μελέτη Χριστίνα Ακτινοδιαγνώστης

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

 • Πτυχιούχος  ΤΕΙ Τμήμα Ραδιολόγων-Ακτινολόγων
 • Πτυχιούχος Ιατρικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Ειδικότητα Ακτινολογίας στα Νοσοκομεία  ΠΑΙΔΩΝ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ (2002 – 2004) και  ΝΙΜΤΣ (2004   – 2008)

Μέλος Εταιριών, Συντακτικής Επιτροπής Περιοδικών

 • Ελληνική Ακτινολογική Εταιρία

 • Hellenic Radiology

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • Ακτινολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Παιδιατρικής Ακτινολογίας ΜΗΤΕΡΑ  (2008 – σήμερα)

 • Τεχνολόγος  Ακτινολόγος, ΓΝΑ “Αλεξάνδρα”  (1982  – 2002 )

Ομιλίες – Εισηγήσεις σε πρόσφατα Συνέδρια

Χ. Μελέτη . Οξύ Κοιλιακό άλγος – Ποιές οι απεικονιστικές λύσεις στα ερωτήματα του ΠΔΧ”.  1η Ημερίδα Παιδοακτινολογίας «Συχνά Παιδιατρικά Προβλήματα. Απεικονιστική Προσέγγιση και Κλινική Αξιολόγηση.» Νοσοκομείο “ΜΗΤΕΡΑ”, Σάββατο 8 Φεβρουαρίου 2014.

Χ. Μελέτη. “ Άλγος – Διόγκωση Οσχέου”. 2η Ημερίδα Παιδοακτινολογίας «Επείγοντα παιδιατρικά προβλήματα μη τραυματικής αιτιολογίας: Πώς η Απεικόνιση βοηθά την Κλινική Προσέγγιση». Νοσοκομείο “ΜΗΤΕΡΑ”, Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2015. URL: https://www.youtube.com/watch?v=oCajYKg15Ec&t=86s

Χ. Μελέτη. “Λοιμώξεις Ουροποιητικού”. 3η Ημερίδα Παιδοακτινολογίας: Παιδιατρικές Λοιμώδεις και Μη Λοιμώδεις Φλεγμονώδεις Παθήσεις. Νοσοκομείο “ΜΗΤΕΡΑ”, Σάββατο13 Φεβρουαρίου 2016. URL: https://www.youtube.com/watch?v=BLDMWlINa9o&t=1020s

Παπαϊωάννου Γεωργία – Μελέτη Χριστίνα: : “Ακτινολόγος. Η συμβολή της Μαγνητικής Τομογραφίας στην προγεννητική διάγνωση”. Ημερίδα “Εξελίξεις στην Νεογνική Χειρουργική”, Νοσοκομείο “ΜΗΤΕΡΑ”, Σάββατο 21 Μαίου 2016.

Χ. Μελέτη. “Απεικόνιση Θυρεοειδούς Αδένα”. 4η Ημερίδα Παιδοακτινολογίας: “Παιδοακτινολογία κατά Συστήματα Ι”. Νοσοκομείο “ΜΗΤΕΡΑ”, Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 2017. URL: https://www.youtube.com/watch?v=WcWQbMVCpvQ&t=15s

Χ. Μελέτη. “Α/Α Κοιλίας σε νεογνά-βρέφη και παιδιά: Μύθοι και πραγματικότητα”.     5η Ημερίδα Παιδοακτινολογίας: “Παιδοακτινολογία κατά Συστήματα ΙΙ”. Νοσοκομείο “ΜΗΤΕΡΑ”, Σάββατο 10 Φεβρουαρίου 2018. URL: https://www.youtube.com/watch?v=OqIywroGQoo

Επιστημονικές ομιλίες – Μετεκπαιδευτικά μαθήματα

Μελέτη Χριστίνα: Yστεροσαλπιγγογραφία – Ανασκόπηση  των κλινικών ενδείξεων και των διαγνωστικών δυνατοτήτων”. Νοσοκομείο “ΜΗΤΕΡΑ”, 31 Μαρτίου 2016.

Μελέτη Χριστίνα: Ακτινογραφία Θώρακα στα παιδιά: Πως αναδεικνύεται η ανατομία”. Νοσοκομείο “ΜΗΤΕΡΑ”, 30 Μαρτίου 2017.

Μελέτη Χριστίνα: Απεικόνιση τραχηλικής χώρας στα παιδιά – Συχνά ευρήματα”. Νοσοκομείο “ΜΗΤΕΡΑ”, 29 Μαρτίου 2018.

Πρόσφατες ανακοινώσεις σε συνέδρια

 • Papaioannou, C. Meleti, G. Manganas, G. Rigas, G. Velonakis, J. Spigos, S. Yarmenitis, I. Andreou, D. Spigos. Can the iPad be used in the diagnosis of lung disease in Chest X-rays of neonates and infants?: Preliminary results. 37th Postgraduate Course & 51st Annual Meeting ESPR 2014 June 2-6, Amsterdam. O026, p 17.

 • E. Manopoulou, C. Meleti, G. Manganas, S. Yarmenitis, I. Vraka, S. Ypsilantis, G. Papaioannou. A typical ultrasound finding with an atypical surgical outcome. ESPR Volume45 – Supplement 2 – June 2015. CP49, p S365.

 • Manopoulou, G. Magganas, C. Meleti, S. Yarmenitis, P. Tagalakis, G. Papaioannou. Beyond the sacral dimple: Imaging approach of the lumbrosacral spine in neonates and children. IPR 2016, 7thConjoint Meeting and Exhibition. The International Pediatric Radiology. May 15-20 2016, Chicago IL, USA. EDU-021.

 • Papaioannou, P. Tagalakis, C. Meleti, E. Manopoulou, S. Yarmenitis, N. Kritikos. Lumps and bumps of the head and neck in neonates, infants and children: spectrum of imaging findings. . IPR 2016, 7th Conjoint Meeting and Exhibition. The International Pediatric Radiology. May 15-20 2016, Chicago IL, USA. EDU-026.

 • Μελέτη Χριστίνα, Μανοπούλου Ευαγγελία, Τζαρούχη Λουκία, Μαγγανάς Γεώργιος, Γιαρμενίτης Σπύρος, Παπαϊωάννου Γεωργία. Άλγος – διόγκωση οσχέου στα παιδιά: Πώς η απεικόνιση βοηθά στη διάγνωση. 20ο Πανελλήνιο Ακτινολογικό Συνέδριο, 4-6 Νοεμβρίου 2016, Αθήνα. 175, σελ. 120.

 • Τζαρούχη Λουκία, Μαγγανάς Γεώργιος, Μανοπούλου Ευαγγελία, Μελέτη Χριστίνα, Γιαρμενίτης Σπυρίδων, Παπαϊωάννου Γεωργία. Απεικονιστικά ευρήματα σε παιδιά με διόγκωση τραχηλικών λεμφαδένων. 20ο Πανελλήνιο Ακτινολογικό Συνέδριο, 4-6 Νοεμβρίου 2016, Αθήνα. 178, σελ. 122.

 • Μανοπούλου Ευαγγελία, Μελέτη Χριστίνα, Μαγγανάς Γεώργιος, Τζαρούχη Λουκία, Γιαρμενίτης Σπύρος, Παπαϊωάννου Γεωργία. Ιεροκοκκυγικό εντύπωμα: Απεικονιστική προσέγγιση της ιεροκοκκυγικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης σε νεογνά και παιδιά. 20ο Πανελλήνιο Ακτινολογικό Συνέδριο, 4-6 Νοεμβρίου 2016, Αθήνα. 188, σελ. 126.

 • Papaioannou, C. Meleti, E. Manopoulou, D. Loggitsi, S. Yarmenitis, L. Michalas. Müllerian duct anomalies in adolescents and young women: correlation of hysterosalpingonraphy and MRI. PD157-ED-X. RSNA 2016, November 27 – December 2, 2016, Chicago IL, USA.

 • Manopoulou, G. Manganas, C. Meleti, L. Tzarouchi, S. Yarmentitis, G. Papaioannou. Tilted head in children; what to expect when trauma is not the case. ControlNr:#0364, ESPR 2017, EPOS.

Δημοσιεύσεις σε περιοδικά

 • Χ. Μελέτη,  Cranial Dysraphism – Encephalocele. The Journal of Maternal fatal and Neonatac Medicine, Vol16, P01 1-46 p156.

 • Χ. Μελέτη, Κλειδοκρανιακή δυσόστωση σε τρία κατιόντα μέλη μιας οικογένειας. Ιατρικά Χρονικά, Τόμος Κ2, Τεύχος 6-7-8, σελ. 368-369.

 • Χ. Μελέτη, Λέμφωμα εντέρου Burkitt με εκδήλωση ειλεοτυφλικού εγκολεασμού. Ιατρικά Χρονικά, Τόμος ΚΗ, Τεύχος 12, σελ. 609-611.

 • Χ. Μελέτη. Κιρσοκήλη. Αντιμετωπίζοντας την ανδρική υπογονιμότητα. Περιοδικό Αrt of life and health, Τεύχος 14

Συμμετοχή σε προεδρεία

 • Χ. Μελέτη. Απεικόνιση καταγμάτων της παιδικής ηλικίας. Ομιλήτρια Λουκία Τζαρούχη. Πρόγραμμα Επιστημονικών εκδηλώσεων Νοσοκομείων ΜΗΤΕΡΑ & ΛΗΤΩ,  2017-2018, Νοσοκομείο “ΜΗΤΕΡΑ”,14 Ιουνίου 2018.

ΜΗΤΕΡΑ: Αγγελία

Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ κατέχοντας ηγετική θέση στον τομέα των ιδιωτικών νοσοκομειακών μονάδων προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της συνεχούς ανάπτυξης του με στόχο την παροχή ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών ποιοτικού επιπέδου, επιθυμεί να προσλάβει: ΙΑΤΡΟΥΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΥΣ για απασχόληση στα Κεντρικά Εργαστήρια.
Μάθετε περισσότερα..