Μελέτη Χριστίνα

Μελέτη Χριστίνα Ακτινοδιαγνώστης

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

 • Πτυχιούχος  ΤΕΙ Τμήμα Ραδιολόγων-Ακτινολόγων
 • Πτυχιούχος Ιατρικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Ειδικότητα Ακτινολογίας στα Νοσοκομεία  ΠΑΙΔΩΝ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ (2002 – 2004) και  ΝΙΜΤΣ (2004   – 2008)

Μέλος Εταιριών, Συντακτικής Επιτροπής Περιοδικών

 • Ελληνική Ακτινολογική Εταιρία

 • Hellenic Radiology

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • Ακτινολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Παιδιατρικής Ακτινολογίας ΜΗΤΕΡΑ  (2008 – σήμερα)

 • Τεχνολόγος  Ακτινολόγος, ΓΝΑ “Αλεξάνδρα”  (1982  – 2002 )

Ομιλίες – Εισηγήσεις σε πρόσφατα Συνέδρια

Χ. Μελέτη . Οξύ Κοιλιακό άλγος – Ποιές οι απεικονιστικές λύσεις στα ερωτήματα του ΠΔΧ”.  1η Ημερίδα Παιδοακτινολογίας «Συχνά Παιδιατρικά Προβλήματα. Απεικονιστική Προσέγγιση και Κλινική Αξιολόγηση.» Νοσοκομείο “ΜΗΤΕΡΑ”, Σάββατο 8 Φεβρουαρίου 2014.

Χ. Μελέτη. “ Άλγος – Διόγκωση Οσχέου”. 2η Ημερίδα Παιδοακτινολογίας «Επείγοντα παιδιατρικά προβλήματα μη τραυματικής αιτιολογίας: Πώς η Απεικόνιση βοηθά την Κλινική Προσέγγιση». Νοσοκομείο “ΜΗΤΕΡΑ”, Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2015. URL: https://www.youtube.com/watch?v=oCajYKg15Ec&t=86s

Χ. Μελέτη. “Λοιμώξεις Ουροποιητικού”. 3η Ημερίδα Παιδοακτινολογίας: Παιδιατρικές Λοιμώδεις και Μη Λοιμώδεις Φλεγμονώδεις Παθήσεις. Νοσοκομείο “ΜΗΤΕΡΑ”, Σάββατο13 Φεβρουαρίου 2016. URL: https://www.youtube.com/watch?v=BLDMWlINa9o&t=1020s

Παπαϊωάννου Γεωργία – Μελέτη Χριστίνα: : “Ακτινολόγος. Η συμβολή της Μαγνητικής Τομογραφίας στην προγεννητική διάγνωση”. Ημερίδα “Εξελίξεις στην Νεογνική Χειρουργική”, Νοσοκομείο “ΜΗΤΕΡΑ”, Σάββατο 21 Μαίου 2016.

Χ. Μελέτη. “Απεικόνιση Θυρεοειδούς Αδένα”. 4η Ημερίδα Παιδοακτινολογίας: “Παιδοακτινολογία κατά Συστήματα Ι”. Νοσοκομείο “ΜΗΤΕΡΑ”, Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 2017. URL: https://www.youtube.com/watch?v=WcWQbMVCpvQ&t=15s

Χ. Μελέτη. “Α/Α Κοιλίας σε νεογνά-βρέφη και παιδιά: Μύθοι και πραγματικότητα”.     5η Ημερίδα Παιδοακτινολογίας: “Παιδοακτινολογία κατά Συστήματα ΙΙ”. Νοσοκομείο “ΜΗΤΕΡΑ”, Σάββατο 10 Φεβρουαρίου 2018. URL: https://www.youtube.com/watch?v=OqIywroGQoo

Επιστημονικές ομιλίες – Μετεκπαιδευτικά μαθήματα

Μελέτη Χριστίνα: Yστεροσαλπιγγογραφία – Ανασκόπηση  των κλινικών ενδείξεων και των διαγνωστικών δυνατοτήτων”. Νοσοκομείο “ΜΗΤΕΡΑ”, 31 Μαρτίου 2016.

Μελέτη Χριστίνα: Ακτινογραφία Θώρακα στα παιδιά: Πως αναδεικνύεται η ανατομία”. Νοσοκομείο “ΜΗΤΕΡΑ”, 30 Μαρτίου 2017.

Μελέτη Χριστίνα: Απεικόνιση τραχηλικής χώρας στα παιδιά – Συχνά ευρήματα”. Νοσοκομείο “ΜΗΤΕΡΑ”, 29 Μαρτίου 2018.

Πρόσφατες ανακοινώσεις σε συνέδρια

 • Papaioannou, C. Meleti, G. Manganas, G. Rigas, G. Velonakis, J. Spigos, S. Yarmenitis, I. Andreou, D. Spigos. Can the iPad be used in the diagnosis of lung disease in Chest X-rays of neonates and infants?: Preliminary results. 37th Postgraduate Course & 51st Annual Meeting ESPR 2014 June 2-6, Amsterdam. O026, p 17.

 • E. Manopoulou, C. Meleti, G. Manganas, S. Yarmenitis, I. Vraka, S. Ypsilantis, G. Papaioannou. A typical ultrasound finding with an atypical surgical outcome. ESPR Volume45 – Supplement 2 – June 2015. CP49, p S365.

 • Manopoulou, G. Magganas, C. Meleti, S. Yarmenitis, P. Tagalakis, G. Papaioannou. Beyond the sacral dimple: Imaging approach of the lumbrosacral spine in neonates and children. IPR 2016, 7thConjoint Meeting and Exhibition. The International Pediatric Radiology. May 15-20 2016, Chicago IL, USA. EDU-021.

 • Papaioannou, P. Tagalakis, C. Meleti, E. Manopoulou, S. Yarmenitis, N. Kritikos. Lumps and bumps of the head and neck in neonates, infants and children: spectrum of imaging findings. . IPR 2016, 7th Conjoint Meeting and Exhibition. The International Pediatric Radiology. May 15-20 2016, Chicago IL, USA. EDU-026.

 • Μελέτη Χριστίνα, Μανοπούλου Ευαγγελία, Τζαρούχη Λουκία, Μαγγανάς Γεώργιος, Γιαρμενίτης Σπύρος, Παπαϊωάννου Γεωργία. Άλγος – διόγκωση οσχέου στα παιδιά: Πώς η απεικόνιση βοηθά στη διάγνωση. 20ο Πανελλήνιο Ακτινολογικό Συνέδριο, 4-6 Νοεμβρίου 2016, Αθήνα. 175, σελ. 120.

 • Τζαρούχη Λουκία, Μαγγανάς Γεώργιος, Μανοπούλου Ευαγγελία, Μελέτη Χριστίνα, Γιαρμενίτης Σπυρίδων, Παπαϊωάννου Γεωργία. Απεικονιστικά ευρήματα σε παιδιά με διόγκωση τραχηλικών λεμφαδένων. 20ο Πανελλήνιο Ακτινολογικό Συνέδριο, 4-6 Νοεμβρίου 2016, Αθήνα. 178, σελ. 122.

 • Μανοπούλου Ευαγγελία, Μελέτη Χριστίνα, Μαγγανάς Γεώργιος, Τζαρούχη Λουκία, Γιαρμενίτης Σπύρος, Παπαϊωάννου Γεωργία. Ιεροκοκκυγικό εντύπωμα: Απεικονιστική προσέγγιση της ιεροκοκκυγικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης σε νεογνά και παιδιά. 20ο Πανελλήνιο Ακτινολογικό Συνέδριο, 4-6 Νοεμβρίου 2016, Αθήνα. 188, σελ. 126.

 • Papaioannou, C. Meleti, E. Manopoulou, D. Loggitsi, S. Yarmenitis, L. Michalas. Müllerian duct anomalies in adolescents and young women: correlation of hysterosalpingonraphy and MRI. PD157-ED-X. RSNA 2016, November 27 – December 2, 2016, Chicago IL, USA.

 • Manopoulou, G. Manganas, C. Meleti, L. Tzarouchi, S. Yarmentitis, G. Papaioannou. Tilted head in children; what to expect when trauma is not the case. ControlNr:#0364, ESPR 2017, EPOS.

Δημοσιεύσεις σε περιοδικά

 • Χ. Μελέτη,  Cranial Dysraphism – Encephalocele. The Journal of Maternal fatal and Neonatac Medicine, Vol16, P01 1-46 p156.

 • Χ. Μελέτη, Κλειδοκρανιακή δυσόστωση σε τρία κατιόντα μέλη μιας οικογένειας. Ιατρικά Χρονικά, Τόμος Κ2, Τεύχος 6-7-8, σελ. 368-369.

 • Χ. Μελέτη, Λέμφωμα εντέρου Burkitt με εκδήλωση ειλεοτυφλικού εγκολεασμού. Ιατρικά Χρονικά, Τόμος ΚΗ, Τεύχος 12, σελ. 609-611.

 • Χ. Μελέτη. Κιρσοκήλη. Αντιμετωπίζοντας την ανδρική υπογονιμότητα. Περιοδικό Αrt of life and health, Τεύχος 14

Συμμετοχή σε προεδρεία

 • Χ. Μελέτη. Απεικόνιση καταγμάτων της παιδικής ηλικίας. Ομιλήτρια Λουκία Τζαρούχη. Πρόγραμμα Επιστημονικών εκδηλώσεων Νοσοκομείων ΜΗΤΕΡΑ & ΛΗΤΩ,  2017-2018, Νοσοκομείο “ΜΗΤΕΡΑ”,14 Ιουνίου 2018.