Καϊτσά Ειρήνη

Καϊτσά Ειρήνη Αιματολόγος

Επιμελήτρια, Αιματολογική Κλινική

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι