Φυτιλή Παρασκευή

Φυτιλή Παρασκευή Γαστρεντερολόγος

Υπεύθυνη Ηπατολογικού Ιατρείου

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

2000   Απόφοιτος Ιατρικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

2008   Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Διδακτορική Διατριβή

 «Γενετική ποικιλομορφία του ιού της ηπατίτιδας C (HCV): Διαγονοτυπική ανάλυση του επιτόπου NS3-1073 του HCV»

Μέλος Εταιριών, Συντακτικής Επιτροπής Περιοδικών

 • Ελληνική Γαστρεντερολογική Εταιρεία

 • European Association of the Sudy of the Liver (EASL)

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

2000-2002     Αγροτική Ιατρός Συκούριο, Θεσσαλία

2002-2004     Ειδικευόμενη Παθολογίας Γ.Ν.Μελισσίων Αμαλία Φλέμινγκ

2006-2016     Ειδικότητα Γενικής Παθολογίας, Γαστρεντερολογίας και Ηπατολογίας στην Γαστρεντερολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Αννοβέρου, Γερμανία (Medizinische Hochschule Hannover, MHH)

 • 03/2012: Τίτλος ειδικότητας Γενικής Παθολογίας, Ιατρικός Σύλλογος Κάτω Σαξονίας.
 • 04/2015: Τίτλος ειδικότητας Γαστρεντερολογίας και Ηπατολογίας, Ιατρικός Σύλλογος Κάτω Σαξονίας.

10/2016-       Επιμελήτρια Γαστρεντερολογικής Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ

Εκπαιδευτική πείρα

Επίβλεψη και διδασκαλία σε φοιτητές στα πλαίσια της κλινικής πρακτικής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Αννοβέρου.

Κλινικό & Ερευνητικό Ενδιαφέρον

Κλινικό ενδιαφέρον: Ιογενείς ηπατίτιδες, Κίρρωση του ήπατος, Καρκίνος παχέως εντερού, Πολύποδες εντέρου, Οισοφάγος Barrett, Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, Κοιλιοκάκη, Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου.

Ερευνητικό ενδιαφέρον :  Ανάπτυξη βιοδεικτών (biomarkers) στα διάφορα στάδια των ιογενών ηπατιτίδων για την καλύτερη καθοδήγηση της αντι-ιικής θεραπείας.

Διακρίσεις & Βραβεία

04-07/2005    Υποτροφία της Γερμανικής Εταιρίας Ακαδημαϊκών Υποτροφιών (Deutscher Akademischer Austausch Dienst, D.A.A.D.)

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις πχ. Περιοδικά, βιβλία κλπ

 1. Zhang S, Bakshi RK, Suneetha PV, Fytili P, Antunes DA, Vieira GF, Jacobs R, Klade CS, Manns MP, Kraft AR, Wedemeyer H, Schlaphoff V, Cornberg M. Frequency, Private Specificity, and Cross-Reactivity of Preexisting Hepatitis C Virus (HCV)-Specific CD8+ T Cells in HCV-Seronegative Individuals: Implications for Vaccine Responses. J Virol. 2015 Aug;89(16):8304-17.

 2. Gronert Álvarez A, Fytili P, Suneetha PV, Kraft AR, Brauner C, Schlue J, Krech T, Lehner F, Meyer-Heithuis C, Jaeckel E, Klempnauer J, Manns MP, Cornberg M, Wedemeyer H. Comprehensive phenotyping of regulatory T cells after liver transplantation. Liver Transpl. 2015 Mar;21(3):381-95.

 3. Brauner C, Lankisch TO, Fytili P, Jaroszewicz J, Lehner F, Barg-Hock H, Klempnauer J, Jaeckel E, Manns MP, Wedemeyer H, Negm AA. Clinical value and safety of liver biopsies in patients transplanted for hepatitis C virus-related end-stage liver disease. Transpl Infect Dis. 2014 Dec;16(6):958-67.

 4. Suneetha PV, Pischke S, Schlaphoff V, Grabowski J, Fytili P, Gronert A, Bremer B, Markova A, Jaroszewicz J, Bara C, Manns MP, Cornberg M, Wedemeyer H. Hepatitis E virus (HEV)-specific T-cell responses are associated with control of HEV infection. Hepatology. 2012 Mar;55(3):695-708.

 5. Stegmann KA, Björkström NK, Veber H, Ciesek S, Riese P, Wiegand J, Hadem J, Suneetha PV, Jaroszewicz J, Wang C, Schlaphoff V, Fytili P, Cornberg M, Manns MP, Geffers R, Pietschmann T, Guzmán CA, Ljunggren HG, Wedemeyer H. Interferon-alpha-induced TRAIL on natural killer cells is associated with control of hepatitis C virus infection. Gastroenterology. 2010 May;138(5):1885-97.

 6. Wang C, Heim A, Schlaphoff V, Suneetha PV, Stegmann KA, Jiang H, Krueger M, Fytili P, Schulz T, Cornberg M, Kandolf R, Manns MP, Bock CT, Wedemeyer H. Intrahepatic long-term persistence of parvovirus B19 and its role in chronic viral hepatitis. J Med Virol. 2009 Dec;81(12):2079-88.

 7. Suneetha PV, Schlaphoff V, Wang C, Stegmann KA, Fytili P, Sarin SK, Manns MP, Cornberg M, Wedemeyer H. Effect of peptide pools on effector functions of antigen-specific CD8+ T cells. J Immunol Methods. 2009 Mar 15;342(1-2):33-48.

 8. Fytili P, Dalekos GN, Schlaphoff V, Suneetha PV, Sarrazin C, Zauner W, Zachou K, Berg T, Manns MP, Klade CS, Cornberg M, Wedemeyer H. Cross-genotype-reactivity of the immunodominant HCV CD8 T-cell epitope NS3-1073. Vaccine. 2008 Jul 23;26(31):3818-26.

 9. Fytili P, Tiemann C, Wang C, Schulz S, Schaffer S, Manns MP, Wedemeyer H. Frequency of very low HCV viremia detected by a highly sensitive HCV-RNA assay. J Clin Virol. 2007 Aug;39(4):308-11.

 10. Fytili P, Ciesek S, Manns MP, Wedemeyer H, Neipp M, Helfritz F, Klempnauer J, Bara C, Haverich A. Anti-HBc seroconversion after transplantation of anti-HBc positive nonliver organs to anti-HBc negative recipients. Transplantation. 2006 Mar 15;81(5):808-9.