Φωκαεύς Τριαντάφυλλος

Φωκαεύς Τριαντάφυλλος Χειρουργός Παίδων

Σύμβουλος Χειρουργικού Τομέα Παίδων

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

Διδάκτωρ Χειρουργικής Ιατρικής Σχολής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διδακτορική Διατριβή

Υποστήριξη του μυοκαρδίου με ενδοαορτικό αεροθάλαμο σε οξεία ισχαιμία

Μέλος Εταιριών, Συντακτικής Επιτροπής Περιοδικών

 • Ελληνική Εταιρεία Χειρουργών Παίδων

 • Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία

 • Ελληνική Εταιρεία Περιγεννητικής Ιατρικής

 • Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικών Λοιμώξεων

 • Ελληνική Εταιρεία Υδατιδολογίας  

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • Πανεπιστημιακός Βοηθός Β’ Χειρουργική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Αρεταίειο Νοσοκομείο 1972-1974

 • Επιμελητής Χειρουργικής Κλινικής Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία» 1976-1985

 • Διευθυντής Μετανεογνικού Χειρουργικού Τμήματος Μαιευτηρίου «ΜΗΤΕΡΑ» 1996-2003

 • Επιστημονικός Διευθυντής – Συντονιστής Παιδοχειρουργικού Τμήματος Παιδιατρικής Κλινικής «Παίδων ΜΗΤΕΡΑ» 2003- Σήμερα.

Εκπαιδευτική Πείρα

 • Υπεύθυνος μαθημάτων ανατομίας – χειρουργικής και χειρουργικής παίδων στην σχολή αδελφών νοσοκόμων, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» 1974-1979

 • Υπεύθυνος μαθημάτων φοιτητών τριμήνου Β’ χειρουργικής κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Αρεταίειο Νοσοκομείο 1971-1974

Κλινικό & Ερευνητικό Ενδιαφέρον

 • Κλινικό ενδιαφέρον: χειρουργική Παίδων, νεογνική χειρουργική

 • Ερευνητικό ενδιαφέρον: