Φωκαεύς Τριαντάφυλλος

Φωκαεύς Τριαντάφυλλος Χειρουργός Παίδων

Σύμβουλος Χειρουργικού Τομέα Παίδων

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

Διδάκτωρ Χειρουργικής Ιατρικής Σχολής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διδακτορική Διατριβή

Υποστήριξη του μυοκαρδίου με ενδοαορτικό αεροθάλαμο σε οξεία ισχαιμία

Μέλος Εταιριών, Συντακτικής Επιτροπής Περιοδικών

 • Ελληνική Εταιρεία Χειρουργών Παίδων

 • Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία

 • Ελληνική Εταιρεία Περιγεννητικής Ιατρικής

 • Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικών Λοιμώξεων

 • Ελληνική Εταιρεία Υδατιδολογίας  

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • Πανεπιστημιακός Βοηθός Β’ Χειρουργική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Αρεταίειο Νοσοκομείο 1972-1974

 • Επιμελητής Χειρουργικής Κλινικής Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία» 1976-1985

 • Διευθυντής Μετανεογνικού Χειρουργικού Τμήματος Μαιευτηρίου «ΜΗΤΕΡΑ» 1996-2003

 • Επιστημονικός Διευθυντής – Συντονιστής Παιδοχειρουργικού Τμήματος Παιδιατρικής Κλινικής «Παίδων ΜΗΤΕΡΑ» 2003- Σήμερα.

Εκπαιδευτική Πείρα

 • Υπεύθυνος μαθημάτων ανατομίας – χειρουργικής και χειρουργικής παίδων στην σχολή αδελφών νοσοκόμων, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» 1974-1979

 • Υπεύθυνος μαθημάτων φοιτητών τριμήνου Β’ χειρουργικής κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Αρεταίειο Νοσοκομείο 1971-1974

Κλινικό & Ερευνητικό Ενδιαφέρον

 • Κλινικό ενδιαφέρον: χειρουργική Παίδων, νεογνική χειρουργική

 • Ερευνητικό ενδιαφέρον:

ΜΗΤΕΡΑ: Αγγελία

Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ κατέχοντας ηγετική θέση στον τομέα των ιδιωτικών νοσοκομειακών μονάδων προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της συνεχούς ανάπτυξης του με στόχο την παροχή ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών ποιοτικού επιπέδου, επιθυμεί να προσλάβει: ΙΑΤΡΟΥΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΥΣ για απασχόληση στα Κεντρικά Εργαστήρια.
Μάθετε περισσότερα..