Χιωτίνης Παναγιώτης-Χρήστος

Χιωτίνης Παναγιώτης-Χρήστος Χειρουργός Παίδων

Διευθυντής, Β΄Χειρουργικήw Παίδων

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

 • Οκτώβριο 2001- Ειδικότητα: Χειρουργική Παίδων, Αθήνα, Ελλάδα
 • Σεπτέμβριο 1984-Δεκέμβριο 1991 Σπoυδές: Γενική Ιατρική. Εθνικόν και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Φεβρουάριο 2005- Eκπαίδευση: Λαπαροσκοπική και Θωρακοσκοπική Χειρουργική Παίδων. Όνομα κέντρου: IRCAD/EITS, Laparoscopic Surgical Training Center, 1 Place de l’Hôpital, 67000 Strasbourg, France.
 • Ημερομηνία: Μάρτιος 2003: Eκπαίδευση: Λαπαροσκοπική και Θωρακοσκοπική Χειρουργική Παίδων. Όνομα κέντρου: IRCAD/EITS, Laparoscopic Surgical Training Center, 1 Place de l’Hôpital, 67000 Strasbourg, France.

Επαγγελματική Προυπηρεσία

 • Μάιος 2008-σήμερα, Θέση: Διευθυντής Γ΄Παιδοχειρουργικής Κλινικής «ΠΑΙΔΩΝ ΜΗΤΕΡΑ», ομίλου ΥΓΕΙΑ.

 • Αύγουστος 2002-Μάιος 2008, Θέση: Διευθυντής Παιδοχειρουργικής Κλινικής Ευρωκλινικής Παίδων.

 • Σεπτέμβριος 2001- Σεπτέμβριος 2002, Θέση: Επιστημονικός συνεργάτης Β΄Παιδοχειρουργιοκής Κλινικής Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία».

 • Φεβρουάριος 2002- Αύγουστος 2002, Θέση: κλινικός επιστημονικός ακόλουθος Πανεπιστημιακής Παιδοχειρουργιοκής Κλινικής, Wilhemina Children’s Hospital, University Medical Center, Ουτρέχτη, Ολλανδία.

Κλινικό και Πειραματικό Ενδιαφέρον

 • Λαπαροσκοπική και Θωρακοσκοπική Χειρουργική Παίδων                                                  

 • Νεογνική Χειρουργική                                                                                                                      

 • Χειρουγική συγγενών παθήσεων Ουροποιογεννητικού Συστήματος

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

 • Ιατρικά Ανάλεκτα: τεύχος Δ, 1 Ιανουαρίου-Μαρτιου 2016. Αφιέρωμα στις συγγενείς χειρουργικές παθήσεις. Ατρησίες εντέρου.

 • Click atLife.gr. 19 Δεκεμβρίου 2013, Ηλαπαροσκοπική και Θωρακοσκοπική Χειρουργική στα παιδιά.                                                                                                                                            

Όμιλος ΥΓΕΙΑ: Αγγελία

Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της συνεχούς ανάπτυξης του με στόχο την παροχή ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών ποιοτικού επιπέδου, επιθυμεί να προσλάβει: ΙΑΤΡΟΥΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΥΣ
ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΑΣΤΟΥ & ΑΞΟΝΙΚΟΥ-ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ
Διαβάστε περισσότερα..