Χατζής Δημήτριος

Χατζής Δημήτριος Αλλεργιολόγος

Υπέυθυνος Τμήματος Αλλεργιολογίας Παίδων

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι