Τερζή Μαρία

Τερζή Μαρία Παθολογοανατόμος

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

Άλλοι Ιατροί ΜΗΤΕΡΑ

ΜΗΤΕΡΑ: Αγγελία

Η Ιδιωτική Γενική, Μαιευτική-Γυναικολογική & Παιδιατρική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ Α.E., μέλος του Ομίλου ΥΓΕΙΑ ζητά Ιατρικό Προσωπικό, συγκεκριμένα: ΠΑΘΟΛΟΓΟ και ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟ.
Μάθετε περισσότερα..