Ταουφίκ Χάνι

Ταουφίκ Χάνι Γενικός Χειρουργός

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι