Πατούλης Ιωάννης

Πατούλης Ιωάννης Γενικός Χειρουργός

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι