Νεανική-Εφηβική Γυναικολογία

Iατρικές υπηρεσίες σε θήλεα άτομα από την νεογνική περίοδο έως το πέρας της εφηβείας & συμβουλευτική στις έφηβες για τις αντισυλληπτικές μεθόδους.

Το Τμήμα

Στο τμήμα Nεανικής Γυναικολογίας της κλινικής μας προσφέρονται ιατρικές υπηρεσίες σε θήλεα άτομα από την νεογνική περίοδο έως το πέρας της εφηβείας (19 ετών σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας-WHO). Στην νεογνική περίοδο εκτιμώνται όλα τα νεογνά με γεννητικά όργανα αμφιβόλου φύλου (ambiguous genitalia – intersex disorders) καθώς και οι περιπτώσεις βλεννόκολπου, σύμμυσης μικρών χειλέων αιδοίου και  αιδοιοκολπίτιδων. Για τις τελευταίες (αιδοιοκολπίτιδες) οι οποίες είναι συχνότατες και στην βρεφική και στην προεφηβική περίοδο εκτελείται ειδική λήψη προκειμένου να ελεγχθεί η χλωρίδα του κόλπου. Επίσης στο τμήμα αυτό, διενεργείται  εξειδικευμένος έλεγχος ύπαρξης ξένου σώματος στον κόλπο, το οποίο μπορεί να αποτελεί αίτιο υποτροπών της αιδοιοκολπίτιδος στο ηλικιακό αυτό φάσμα.

Η πρώιμη ήβη και οι παραλλαγές της τυγχάνουν ενδελεχούς ελέγχου από το τμήμα μας σε συνεργασία με τις υπόλοιπες ειδικότητες που διαθέτει η παιδιατρική κλινική μας. Στα κορίτσια  η εμμηναρχή και ο ακόλουθος καταμήνιος κύκλος σηματοδοτεί το πέρασμα από την παιδική στην εφηβική ηλικία και παρουσιάζει πολλαπλές παραλλαγές ιδιαιτέρως στρεσογόνες τόσο για τις έφηβες όσο και για το οικογενειακό περιβάλλον τους. Στο τμήμα μας προσφέρεται ενδελεχής έλεγχος και ενημέρωση προκειμένου να αποσαφηνίζονται οι φυσιολογικές παραλλαγές από τις παθολογικές καταστάσεις που μπορούν να επιφέρουν μακροπρόθεσμα αρνητικά αποτελέσματα. Ειδική μέριμνα δίδεται στον έλεγχο και την αντιμετώπιση των διαταραχών της εμμήνου ρύσεως (αμηνόρροιας, αραιομηνόρροιας, συχνομηνόρροιας, υπερμηνόρροιας, πολυμηνόρροιας, δυσμηνόρροιας). Η δυσλειτουργική αιμορραγία της μήτρας στην εφηβεία αποτελεί την πλέον επείγουσα γυναικολογική παθολογία  λόγω της ταχύτατης απώλειας αίματος, της προκύπτουσας αναιμίας καθώς και της ενίοτε ανάγκης νοσηλείας.

Ειδικά πρωτόκολλα ακολουθούνται για την διαγνωστική προσέγγιση και αντιμετώπιση των συγγενών ανωμαλιών (διαμαρτιών διάπλασης) των έσω γεννητικών οργάνων, στις γοναδικές δυσγενεσίες & στους όγκους της ελάσσονος πυέλου κατά την εφηβεία. Η υπερτροφία ή η ασυμμετρία των μικρών χειλέων του αιδοίου, οι φλεγμονές και τα αποστήματα του αιδοίου/κόλπου και ο σκληρυντικός αιδοιικός λειχήνας αντιμετωπίζονται με ιδιαίτερη φροντίδα στο τμήμα.  Η ασυμμετρία των μαστών, οι ψηλαφητές μάζες, η εκροή υγρού από την θηλή και η μαστοδυνία αποτελούν συχνότατα προβλήματα για τα οποία οι έφηβες ζητούν βοήθεια από το τμήμα παιδικής εφηβικής γυναικολογίας.

Στο ειδικό αυτό τμήμα προσφέρεται συμβουλευτική στις έφηβες για τις αντισυλληπτικές μεθόδους που μπορούν να ακολουθήσουν, για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα εκάστης μεθόδου, για την επείγουσα αντισύλληψη, καθώς και τον έλεγχο που πρέπει να ακολουθεί η εφαρμογή κάθε μεθόδου προκειμένου να διασφαλίζεται η υγεία της εφήβου.